Ontslaving

Ontslaving: afbouwen

Ontslaving: afbouwen

Als de depressie samenhangt met de werksituatie, moet je gaan kijken hoe de wettelijke procedures gaan uitvallen. Dat speelt dan allemaal mee in de beslissing om door te gaan of te stoppen met de behandeling. Het is soms beter om de ontknoping af te wachten, maar je...

Ontslaving: antidepressiva

Ontslaving: antidepressiva

‘Het Vreemde Geval van Dr Jekyll en Mr Hyde’ is een gotische novelle van de Schot Robert Louis Stevenson, die in 1886 verscheen. Het verhaal kende verschillende verfilmingen, omdat het veel mensen aanspreekt. Het gaat over iemand wiens persoonlijkheid totaal verandert...

Ontslaving: serotonine

Ontslaving: serotonine

Dat is een hele mondvol, maar we maken eruit op dat de hedendaagse antidepressiva de stofwisseling van serotonine op de korrel nemen. Dat is alweer zo een molecule in de hersenen die nodig is voor de overdracht van prikkels tussen zenuwcellen in de hersenen. De...

Ontslaving: gevaren

Ontslaving: gevaren

De nevenwerkingen van de klassieke antidepressiva zijn niet verwaarloosbaar: wazig zicht, droge mond, lage bloeddruk bij opstaan, overmatig transpireren op sommige momenten, slaperigheid op andere, en darmverstopping. In zeldzame gevallen zijn ook epileptische...

Ontslaving: hernia

Ontslaving: hernia

Chronische pijn komt meer voor dan je denkt. Dat gaat van slachtoffers van verkeersongevallen tot mensen met kanker. Iedereen met chronische pijn. Dat vormt een hele bijzondere groep vanuit het oogpunt van de verslavingsarts. Je moet niet over ontslaving gaan preken...

Ontslaving: chronische pijn

Ontslaving: chronische pijn

De antipsychotica zijn al eerder al genoemd als iets wat nuttig is in de behandeling van psychose. Wat depressie betreft, beschikken we nu ook gelukkig over redelijk doeltreffende en goed verdragen middelen tegen ziekelijke neerslachtigheid: de antidepressiva....

Ontslaving: amitryptiline

Ontslaving: amitryptiline

Nadat de depressie overwonnen is, is het aan te raden nog minstens zes maanden door te gaan met de behandeling om te voorkomen dat de depressie weer terugkomt. Als blijkt dat de tijd gekomen is om de medicatie te stoppen, is het verstandig dit in ongeveer vier weken...

Ontslaving: antidepressiva

Ontslaving: antidepressiva

Antidepressiva vormen een klasse van geneesmiddelen die in de behandeling van weerbarstige of hardnekkige depressie een belangrijke taak vervullen. Aangepast voorgeschreven door de arts kunnen ze de kernsymptomen van een depressie milderen of wegnemen. Daarnaast...

Ontslaving: geneesmiddelen

Ontslaving: geneesmiddelen

Zelfmoord en pogingen daartoe vormen een dramatische gebeurtenis die iemand in een acute noodsituatie overkomt, waar je geen uitweg meer ziet. Het kan ook om crisissen in een chronisch verhaal gaan waar alles ineens tot uitbarsting komt. Of het dan gaat om een acute...

Ontslaving: pillen of praten?

Ontslaving: pillen of praten?

Als er niet meteen iemand in je omgeving klaarstaat om te luisteren, ga dan naar de huisarts of de psycholoog, die jou wellicht kan helpen om je dip te overwinnen, en een beetje wijzer de volgende uitdagingen van het leven aan te gaan. Je houdt er misschien littekens...