Ontslaving

Dit non-fictieboek zal in verschillende boekdelen de veelheid aan middelen in beeld brengen die een verslaving kunnen uitlokken.
Ontslaving is een project in samenwerking met Karolien Selhorst. Dr Peter Van Breusegem – alias Dirk van Babylon – deelt zijn ervaring in de zorg voor druggebruikers, na veertig jaar carrière in de huisartsgeneeskunde.
Op dit ogenblik zijn hier een aantal hoofdstukken te vinden die we zullen rangschikken tot een boek dat hopelijk in de loop van 2022 zal verschijnen.
Elk hoofdstuk vertrekt van een personage en een welbepaald middel om daar dan een aantal vragen over te stellen en op zoek naar antwoorden te gaan.
Het boek richt zich tot een breed publiek, om te beginnen de gebruikers zelf, maar ook hun omgeving en alle hulp- en zorgverleners. Valt er wat aan te doen? Hoe ga je daar mee om?
Uw feedback is altijd welkom.