Ontslaving: voorschrift

Ontslaving: voorschrift

We schrijven als huisarts krachtige middelen voor die duchtig ingrijpen op het geestelijk functioneren van de patiënt. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Het zou theoretisch kunnen dat we de zaak nog verergeren door nieuwe middelen aan de behandeling toe te...

Ontslaving: medicatie

Ontslaving: medicatie

Je moet altijd blijven geloven dat er wel iets aan te doen is, tenminste toch aan de kwalijkste gevolgen. We gaan heel praktisch te werk, vaak met het oog op het brengen van rust en evenwicht, en het herstel van de slaap, zodat rationeel denken weer mogelijk wordt en...

Ontslaving: goede raad

Ontslaving: goede raad

Voor degenen die het zich kunnen permitteren, verwijs ik graag door naar een professioneel netwerk van psychologen, ‘Faresa’ genaamd. Die dekken heel Vlaanderen en weten overal wel een psycholoog te vinden die snel kan optreden. Vele lieden die ik zie, hebben geen...

Ontslaving: geestziekten

Ontslaving: geestziekten

Het is niet zo gemakkelijk het onderwerp te berde te brengen: wie is geestesziek? Het is op zich een akelige vraag. Neem van mij aan dat geestesziekte in elke bevolking, ook bij ons, veel voorkomt en veel schade aanricht, om te beginnen voor de betrokkene zelf. Er...

Ontslaving: vertrouwen

Ontslaving: vertrouwen

Als niet van weerskanten een grenzeloos vertrouwen ontstaat, is het risico groot dat je op basis van wantrouwen verdergaat. Vroeg of laat loopt het dan mis en zal de therapeutische arbeid geen vrolijke vruchten afwerpen. Je moet elkaar aanvaarden, daar begint het mee...

Ontslaving: intake

Ontslaving: intake

Het dringendste moet eerste gebeuren: het stopzetten van de gevaarlijke handelingen, het beperken van de risico’s, maar dat behoort grotendeels tot het domein van de patiënt. Bij voorkeur volgt er ook een algeheel gezondheidsonderzoek, wat wij dan proberen te...

Ontslaving: huisarts

Ontslaving: huisarts

De huisarts zit in een unieke positie in de zorg en hulpverlening. Wij zijn generalist of omnipracticus. Wij weten iets van alles, maar nooit alles van iets, in tegenstelling tot specialisten, die alles van iets en van de rest niets weten. Als huisarts doen we alle...

Ontslaving: eindstadium

Ontslaving: eindstadium

Jaarlijks krijgen 7000 tot 8000 Belgen longkanker. De overlevingskansen van ernstige COPD zijn niet beter dan die van longkanker. Toch krijgt longkanker veel meer aandacht. Door de vergrijzing van onze bevolking wordt het aantal COPD-patiënten in de toekomst nog veel...

Ontslaving: nicotine

Ontslaving: nicotine

Nicotineverslaving is ook weer een boek apart waard, maar ik kan er hier niet te diep op ingaan. Veel van wat we over verslaving in het algemeen gezegd hebben, is ook op tabak van toepassing. Het is ook alweer een markt waar veel geld in omgaat, met een georganiseerde...

Ontslaving: repressie

Ontslaving: repressie

Repressie van een roesmiddel dat zo populair is, leidt tot clandestien gebruik en sluikhandel waar belangrijke sommen geld in om gaan. Hoe meer repressie, hoe hoger de prijs. Als je met een bevolking zit die ernaar hunkert en die er een prijs voor wil betalen, krijg...