Ontslaving: stress

Ontslaving: stress

Toch moet je braaf in je stoel blijven zitten, zoals op school, tijdens het werk of thuis. Of in het verkeer. Neem nu de automobilisten die zich aan elkaar ergeren, wat dan meer ressorteert onder de woede. Er zijn natuurlijk ook veel chauffeurs bang in het verkeer, en...

Ontslaving: het konijn en de vos

Ontslaving: het konijn en de vos

Om dat te illustreren vertel ik soms aan mijn patiënten het verhaal van het konijn en de vos. Om met het konijn te beginnen: dat huppelt vrolijk door het struikgewas en proeft van bessen en blaadjes in een smakelijke wereld, die niet op kan, tot hij plots iets ruikt,...

Ontslaving: angsthormoon

Ontslaving: angsthormoon

Wie voor iets bang is, weet tegen wie zich te weren, maar degene die voor niets bang is, is bang voor alles. Ieder van ons heeft een achilleshiel, maar waar onze kwetsbare plek zich bevindt, is geheim. Dat zal in de loop van het hulpverleningsproces misschien ooit aan...

Ontslaving: angst

Ontslaving: angst

We hebben allemaal wel eens angst en het is een normaal verschijnsel waar op zich niets mis mee is, maar het kan wel uit de hand lopen. Angst kan allerlei vormen aannemen zoals een Godin in de oudheid. De ene persoon is bang voor spinnen en de andere voor hoogten. Of...

Ontslaving: vergetelheid

Ontslaving: vergetelheid

Het middel kan ook aangewend worden om een pijnlijke herinnering te vergeten, maar dit is een vruchteloze onderneming. Wij kunnen niet vergeten, toch niet willekeurig, want iedere keer als we proberen iets te vergeten, denken we eraan. Het zoeken naar vergetelheid in...

Ontslaving: pijnstilling

Ontslaving: pijnstilling

Al gaat het in werkelijkheid om dezelfde farmaceutische inwerking, toch zullen we degenen die op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruiken anders beoordelen dan degenen bij wie geen medische indicatie tot behandeling voorligt. Die grens is echter niet zo streng te...

Ontslaving: verdoving

Ontslaving: verdoving

Je krijgt hoe dan ook toch een verhouding van mens tot mens als je elkaar jarenlang regelmatig eens ontmoet zoals dat met veel gebruikers in mijn carrière het geval is geweest. Als mensen geen behoefte hebben aan gepsychologiseer, dan moeten we dat ook respecteren en...

Ontslaving: doping

Ontslaving: doping

Laten we nu eerst eens kijken naar een aantal types gebruikers, al is het altijd link om mensen in groepen te verdelen. Het is echt niet bedoeld om hulpvragers in een bepaald vakje te stoppen, maar ik hoop dat het kan helpen om enig begrip op te brengen voor de...

Ontslaving: nadelen

Ontslaving: nadelen

De nadelen van het gebruik kunnen alweer van allerlei aard zijn. De kostprijs springt meteen in het oog en dat zal een belangrijk element zijn in het motivatieproces. Hoeveel kost het je? Dat moet je eens goed berekenen en daarbij moet je ook zijdelingse kosten...

Ontslaving: angstcyclus

Ontslaving: angstcyclus

Het gaat soms om een angstcyclus, zeker bij angstwerende middelen zoals alcohol en benzodiazepines. Het grote nadeel van deze middelen is dat ze aanleiding geven tot een reboundeffect. Dat betekent dat de angsten na gebruik, wanneer de invloed afneemt, verdubbeld...