Ontslaving: voorschrift

Ontslaving: voorschrift

We schrijven als huisarts krachtige middelen voor die duchtig ingrijpen op het geestelijk functioneren van de patiënt. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Het zou theoretisch kunnen dat we de zaak nog verergeren door nieuwe middelen aan de behandeling toe te...
Ontslaving: medicatie

Ontslaving: medicatie

Je moet altijd blijven geloven dat er wel iets aan te doen is, tenminste toch aan de kwalijkste gevolgen. We gaan heel praktisch te werk, vaak met het oog op het brengen van rust en evenwicht, en het herstel van de slaap, zodat rationeel denken weer mogelijk wordt en...
Ontslaving: goede raad

Ontslaving: goede raad

Voor degenen die het zich kunnen permitteren, verwijs ik graag door naar een professioneel netwerk van psychologen, ‘Faresa’ genaamd. Die dekken heel Vlaanderen en weten overal wel een psycholoog te vinden die snel kan optreden. Vele lieden die ik zie, hebben geen...
Ontslaving: geestziekten

Ontslaving: geestziekten

Het is niet zo gemakkelijk het onderwerp te berde te brengen: wie is geestesziek? Het is op zich een akelige vraag. Neem van mij aan dat geestesziekte in elke bevolking, ook bij ons, veel voorkomt en veel schade aanricht, om te beginnen voor de betrokkene zelf. Er...
Ontslaving: vertrouwen

Ontslaving: vertrouwen

Als niet van weerskanten een grenzeloos vertrouwen ontstaat, is het risico groot dat je op basis van wantrouwen verdergaat. Vroeg of laat loopt het dan mis en zal de therapeutische arbeid geen vrolijke vruchten afwerpen. Je moet elkaar aanvaarden, daar begint het mee...
Ontslaving: intake

Ontslaving: intake

Het dringendste moet eerste gebeuren: het stopzetten van de gevaarlijke handelingen, het beperken van de risico’s, maar dat behoort grotendeels tot het domein van de patiënt. Bij voorkeur volgt er ook een algeheel gezondheidsonderzoek, wat wij dan proberen te...