Moeder de vrouw

Moeder de vrouw

Bijbel Jeremia 7:18 en 44:19 Wij vrouwen staan klaar om haar offers te brengen. We bakken beeldkoeken voor de koningin Des hemels. Daar gaat wel heel veel honing in. In veerlicht gewaad met losse haarstrengen. Gaan wij voor haar altaar de geuroffers plengen, Zo komt...
A-priori

A-priori

Ruimte en tijd Het succes van ons gedicht zal ervan afhangen of het toespreken ook een aanspreken wordt. Voel je je als lezer aangesproken door het gebodene? Daaruit volgt de vraag voor de maker: hoe breng ik als dichter, of schrijver of theaterauteur, mijn boodschap...
Ik

Ik

En U Aan de bron ligt het ik van de dichter die zijn mond niet kan houden. Vroeger werd ook theater door dichters geschreven of gezongen. In tegenstelling met dichten is theater een collectief gebeuren, waar heel veel ikken om de hoek komen kijken. De po√ęzie komt nu...

Anders

En toch hetzelfde Iedere groep of gemeenschap is anders in zijn of haar eigenaardigheden, maar iedereen wil uiteindelijk hetzelfde: een bestaan opbouwen. Het lijkt moeilijker dan het is. Je moet wel. In de praktijk moeten we allemaal op onze eigen manier aan de slag....
(on)Verdraagzaamheid

(on)Verdraagzaamheid

De wortels van het misprijzen Ik ben absoluut geen voorstander van censuur. Het is niet de taak van de overheid om voorafgaandelijk tegen haat op te treden, maar als er uitingen zijn van racisme, moet het wel mogelijk zijn daar klacht tegen in te dienen, zodat het...