Ontslaving: voordelen

Die voordelen moeten er wel zijn, anders zou je er niet mee doorgaan. Dus moet jij je toch eens de vraag stellen wat je daar nu eigenlijk in vindt en dan moet je eerlijk en concreet zijn. Het kan om voordelen gaan van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld: minder angsten, hulp bij creatieve processen, een gevoel van welbevinden. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het gebruik voordeel oplevert. Hier zul je vaak elementen van controle terugvinden. Angstbeheersing bijvoorbeeld, of ondersteuning van creatieve processen. Som ze maar op. Dat kan altijd van pas komen.

Vaak gaat het erom het gevoel te ervaren een controle uit te oefenen over het inwendige milieu, de innerlijke omgeving. Je hebt een middel gevonden dat op een betrouwbare en voorspelbare manier een gewenste verandering in het innerlijk tot stand brengt, binnen de minuut als het ware, en dat steeds beschikbaar is wanneer de behoefte zich laat voelen.

Het gevoel meer te kunnen doen, kan een belangrijke rol spelen in de het verslavingsproces, en dan moet er gekeken worden of hetzelfde doel niet met andere middelen te bereiken is. Ook belangrijk is het cyclische karakter van de verslaving te onderkennen en als het ware te ontmaskeren, want juist in die cyclus die zich steeds weer herhaalt, zit de gebruiker vast.

Doordat het om middelen gaat die onmiddellijk effect geven, komt het tot een eindeloze pendelbeweging van groeiend verlangen tot het ogenblik van de stilling is aangebroken. Daarna treedt een kort moment van verzadiging op, waarna de hunkering weer post begint te vatten om vervolgens weer aan te groeien naar het volgende moment. Dat is een van de kernpunten van verslavingsgedrag dat ik niet genoeg kan onderstrepen.

Dat cyclische karakter werkt uiterst verslavend. De aandrijving van deze cyclus komt van de hunkering of craving in het Engels. Het verlangen naar een volgende dosis, waarbij jij je begint voor te stellen hoe het zal zijn om je weer beter te voelen, waardoor het lichaam zich daarop voorbereidt en een voorafname op het komende geluk gebeurt. Je verlangt meer en meer en je stelt je al voor wat het effect van de volgende dosis kan zijn.

Dat is iets wat rokers bijvoorbeeld ook kennen, maar het geldt ook voor andere drugs. De hunkering die telkens weer opnieuw begint naar de nieuwe nicotineprikkel. Vaak staat het bezig zijn dan op de voorgrond. Krachten verzamelen voor de volgende uitdaging. Je kunt zo per middel wel archetypes van gebruikers onderscheiden.

Doorzoek de site

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

21 mei 2020

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant?