Rol van de huisarts in de zorg rond middelengebruik: deel 4

Methadon

We hadden vroeger, veel meer dan nu het geval is, nog veel intraveneus druggebruik, waarbij de heroïne, of ook andere stoffen, via injectie rechtstreeks in de bloedbaan werd gespoten. Bij vele heroïneverslaafden heeft methadon-onderhoudstherapie, een groot verschil in hun leven gemaakt, met een indrukwekkend effect op hun sociale integratie en persoonlijke ontplooiingskansen.

We zijn 2021 als ik dit schrijf. Ik ben rond 1994 met dit werk begonnen. Ik zie vandaag nog altijd patiënten uit die tijd. Dat betekent dat er een cliënteel is dat zich sinds een kwarteeuw op gezette tijdstippen aanbiedt om de behandeling verder te zetten. Dat zijn over het algemeen zeer rustige lieden geworden die geen vlieg kwaad doen en die perfect in de maatschappij geïntegreerd zijn. Het zijn ook de meest trouwe patiënten op aarde, omdat ze afhankelijk van de zorg zijn geworden. Wat telt is: over de jaren krijg je ongemerkt een sterke band en je hebt maar weinig woorden nodig om elkaar te verstaan.

Methadonverstrekking wordt in België gedoogd sinds in 1994 de Consensus Commissie Santkin een baanbrekende tekst openbaar maakte. De naam verwijst naar Jacques Santkin (1948 – 2001), PS-minister van Volksgezondheid in de regering Dehaene I. De tekst was het resultaat van een conferentie die geen wetgevende bevoegdheid had, maar die een aantal gezaghebbende figuren op het gebied van de verslavingszorg bijeenbracht die in onze nationale context met vereende krachten de hoeksteen van de methadontherapie legde.

Het grote verschil is dat we de ontwenning als uiteindelijke doel hebben verlaten, omdat het vaak illusoir is daarnaar te streven als er zoveel andere elementen misgaan en onze aandacht opeisen. Daarom verdient de risico-reductie-theorie waar ik het eerder over had alle lof, omdat ze onze aandacht trekt op al datgene wat we wel kunnen doen om het lot van de gebruikende hulpvrager te verbeteren, en dat misschien wel doeltreffend zal zijn. Die weg zal sneller leiden tot herstel en heling dan mordicus het gebruik te willen stoppen.

Bron foto: Archief van de Belgische Senaat, Biografisch dossier van Jacques Santkin.

Doorzoek de site

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

23 augustus 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant?