Dierbaar België

Dierbaar België

Dierbaar België De antipolitiek kraait zege en victorie. Ze persen met zijn allen druiven van de wrok, En lozen mondvocht. Op een borrel scheelt ‘t een slok. D’ op stang gejaagde burger zweet uit elke porie,   En wordt niet wijs uit deze schuld- en...
Marc Van Peel

Marc Van Peel

Marc Van Peel Wijlen de week: ik raak er niet op uitgekeken. De eerste gast is niemand minder dan Van Peel, Voorzitter van het Christelijke onderdeel Van het regeerbestel van papen en van leken.   Marc wil ‘t geknakte liberale riet niet breken, Maar blijft toch ook de...
Kiescongres

Kiescongres

Kiescongres Ze staan daar op het podium elkander te verdringen, De kin vooruit, aaneengesloten, hand in hand, Een voorbeeld van beslistheid voor het hele land, Rondborstig met zijn allen ’t slotlied mee te zingen,   En naar de gunsten van de camera’s te dingen:...
De Christen Democraten

De Christen Democraten

De Christen Democraten Moboetoecijfers bij de christen democraten! ’t Applauscongres verkoos in een ovatietent Een voorzitter met drieënnegentig procent. De schapenkudde stond de partijpsalm te blaten.   Dat ons land staande sterft, had niemand in de gaten....
Guy Spitaels

Guy Spitaels

Guy Spitaels ‘Wir haben’s nicht gewusst’ Hoe klinkt dat in het Waals? We vroegen het een ere-parlementsvoorzitter. Zijn antwoord kwam gelaten en het klonk wat bitter. Zijn glimlach had iets vaals, iets kaals en ook iets schraals.   Maar wist je echt van niets?...
Aimé Desimpel

Aimé Desimpel

Aimé Desimpel De beuk moet in de illegale weekendhuizen! Maar overeind staat zonevreemde stoeterij. De heren eten in dit leven rijstebrij. Dakloos op straat staan de gewone arme luizen.   De kleine mensen dragen stug de grote kruizen. De hoge heren, kind aan huis bij...