Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sonnetten

Een groot aantal gedichten spiegelt zich aan Pasquino, de nom de plume van een groot aantal min of meer anonieme auteurs die in Rome door de eeuwen heen de macht en de gebruiken op de korrel namen. Hij is een hekeldichter die zich soms in gesprek met een ander sprekend standbeeld, Marforio, spottend uitlaat over de toestanden van de dag. De neerslag van deze berijmde overwegingen zijn de sonnetten, de versvorm die Pasquino in het verleden altijd verkoos.

Breekbaar licht

De sonnetten werden in 2011 voorgelezen door Dina Sonck en als CD gepubliceerd onder de titel ‘Breekbaar licht’. Ze zijn hier te beluisteren.

Het sonnet van de dag

Bij de rijkswacht

Voorgelezen door Dina Sonck

Het is wat anders weer. Nu staakt zelfs de politie!
Smerissen en klabakken, het geduld is op.
Het is een nooit geziene vakbond-spionkop
De ordehandhaving ontketend van justitie.
 
De dragers van het staatsgezag per definitie.
De octopus legt zijn tentakels in een strop,
En de politieopstand wordt een flikkenflop.
Het eindigt op een sisser en een smeekpetitie.
 
Het leek erop dat klassenstrijd was uitgebroken.
O waterdragers van het recht op orde, Staak!
En staak opnieuw tot weldra Pasen is Beloken!
 
Staak onverdroten, stel wanorde aan de kaak!
En breng het bloed van onze burgers aan het koken,
Tot openbare ergernis en leedvermaak.      
        

Oorspronkelijk verschenen op 21 januari 2020 @ 03:57