Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sonnetten

Een groot aantal gedichten spiegelt zich aan Pasquino, de nom de plume van een groot aantal min of meer anonieme auteurs die in Rome door de eeuwen heen de macht en de gebruiken op de korrel namen. Hij is een hekeldichter die zich soms in gesprek met een ander sprekend standbeeld, Marforio, spottend uitlaat over de toestanden van de dag. De neerslag van deze berijmde overwegingen zijn de sonnetten, de versvorm die Pasquino in het verleden altijd verkoos.

Breekbaar licht

De sonnetten werden in 2011 voorgelezen door Dina Sonck en als CD gepubliceerd onder de titel ‘Breekbaar licht’. Ze zijn hier te beluisteren.

Het sonnet van de dag

Het Singer Naaimachien

Voorgelezen door Dina Sonck

Haar nood, ten einde raad, klaagt Waalse mevrouw Bosmans,
Bij Franstalige monde van haar advocaat,
Die graag wil uiteenzetten waar het hier op staat.
Hij haalt diep adem als een skiër aan de springschans.
 
In ’t Waalse roversbos is één boswachter praalhans,
Komt het gerecht altijd te weinig en te laat,
Te moeilijk en te duur. De kost gaat voor de baat,
In deze barre tijd van schaarste en jan schraalmans.
 
Hoe zit het nu met Mevrouw Bosmans’ naaimachien ?
De vrouw ontpopt zich in de rechtszaal tot een vechter
Een meisje is verdwenen en die droeg een jean.
 
Gestikt met haar machien, maar mag ze even, echter
Of was het allemaal alleen haar schuld misschien?
Behage te beslechten de gevatte rechter.
 

Oorspronkelijk verschenen op 23 september 2020 @ 04:09

Q

Q