Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sonnetten

Een groot aantal gedichten spiegelt zich aan Pasquino, de nom de plume van een groot aantal min of meer anonieme auteurs die in Rome door de eeuwen heen de macht en de gebruiken op de korrel namen. Hij is een hekeldichter die zich soms in gesprek met een ander sprekend standbeeld, Marforio, spottend uitlaat over de toestanden van de dag. De neerslag van deze berijmde overwegingen zijn de sonnetten, de versvorm die Pasquino in het verleden altijd verkoos.

Breekbaar licht

De sonnetten werden in 2011 voorgelezen door Dina Sonck en als CD gepubliceerd onder de titel ‘Breekbaar licht’. Ze zijn hier te beluisteren.

Het sonnet van de dag

Driving Miss Daisy

Voorgelezen door Dina Sonck

Ik, haar chauffeur, heb haar carrière begeleid.
Van Mars en Bounty heb gevreten vele repen.
Van menig feest haar lijf naar huis heb moeten slepen.
En haar gesteund, geschraagd in haar groot stadsbeleid.
 
Al is ze dan soms driftig, zelfs eigengereid,
De politiek beheerst ze met zijn vuile knepen,
En straks snelt ze om strijd met snelle blauwe schepen,
Naar elke ramp, de twee bevoegd voor veiligheid.
 
Gepensioneerde onderwijzeres Solfège:
Daar lijkt ze wel wat op, terwijl de liberalen,
Ondanks het toeziend oog van moederkloek Detiège,
 
De jacht hebben geopend op de illegalen.
Maar als ze doremiet in grijs, bordeaux of beige,
Dan sta ik la si do en buig herhaalde malen.

Datering

Driving Miss Daisy is de titel van een film. Léona Detiège was burgemeester van Antwerpen, die een schepen van veiligheid naast zich moest dulden.
We lezen dit en de volgende gedichten door de bril van haar chauffeur.
 

Oorspronkelijk verschenen op 17 mei 2020 @ 04:00

Q

Q