Late Pasquino’s

Blindeman dubbelrondeau

Blindeman dubbelrondeau

Ogen wijd dicht Ik zag het niet, door liefde blind, Heb ik de foute man bemind. Erin getuind met open ogen, Ontdaan van mijn gezichtsvermogen, Gelijmd, gevat en vastgepind.   Door toedoen van een satanskind, Een richeltuig, een kwaadgezind Gedrocht dat mij heeft...

Geluid van binnen uit

Geluid van binnen uit

Geluid van binnen uit Een nieuw gerucht komt aan het licht Het klinkt als vers onheilsbericht Het ritselende rilgeluid Dat ik eerst niet had aangeduid, Maar nu ben ik ervoor gezwicht.   Het knisperen heeft mij ontsticht Al klinkt het licht, het heeft gewicht Want...

Ademtekort

Ademtekort

Ademtekort Naar adem snak ik ongeacht, Of jij me toe- of tegenlacht Een twinkeling in ieder oog, De iris van de regenboog, Met glinsterende stralenpracht,   In flonkerende wondermacht, Die ogenblik van vreugde bracht Zodat ik half in mijn betoog Naar adem snak....

Knisperende projectoren

Knisperende projectoren

Knisperende projectoren Het celluloid ligt te verzuren. Het zal voorwaar niet lang meer duren, Of ‘t beeldarchief is uitgedoofd, En van rolmateriaal beroofd. Wie zat er niet graag naar te turen?   Neem Charlie Chaplin met zijn kuren, Of Stan legt Ollie in de...

Gezicht

Gezicht

Le petit pan de mur jaune. Het gele stukje muur: Bezie, Hoe hier een Hollands oergenie Het zicht op Delft heeft weergegeven Daar staat de Oude Jan, de scheve Stand gespiegeld op de Schie.   Het lichtspel schept een illusie Van al te korte harmonie. Reeds komen...

Het strandbeest

Het strandbeest

Het strandbeest Het strandbeest komt, dus zet je schrap. Daar stapt zij door het duinlandschap. Zij draagt de naam van Theo Jansen. Die wist haar in elkaar te flansen, Met wiskunde en wetenschap.   Zij schrijdt vooruit met lichte stap, En statig struint zij trap...

Twee clowns

Twee clowns

Twee clowns Dubbelrondeau I De witte clown met glittermouwen En hoge vraagtekenwenkbrauwen Kan zijn verbazing niet verstoppen, Want daar komt August op de proppen En zal de circustent verbouwen.   Hij heeft zijn voorhoofd afgedopt En zijn jabot weer opgestropt En...

Portret van een gewezen politicus

Portret van een gewezen politicus Normaal mag je nooit met iemand zijn of haar familienaam spotten, maar voor een keer overtreden we het taboe. Sorry Patrick. De kronkel, of hoe hij mag heten, Heeft nu voldoende voorgezeten. Op is Vankrunkelsven Patrick, Afgaand op...

Nippertje

Nippertje

Nippertje Op ‘t nippertje een ramp vermeden! Het is nog niet zo lang geleden, Daar snakte ik naar ademlucht, Benauwd en voor gevaar beducht, Als van een nachtmerrie bereden.   De zuurstoftoevoer afgesneden, De ademstilstand ingetreden, Ontluisterend...

De schminkkamer

De schminkkamer

De schminkkamer Het masker waardoor ik mezelf tegenkom: Ontdaan van mezelf en al mijn eigendom. Wie zou zijn gebreken niet willen maskeren? En sproeten en moedervlekken weg grimeren, En rimpels verhullen van de ouderdom.   Een afneembaar voorwerp dat stemloos en...

Biecht

Biecht

Biecht Ik kniel en ik beken, mijn biechtvader, eerwaarde! Te veel hield ik van prikkelende woordenroes, Extase met vervoering, en geroezemoes, dat ‘t nutteloze aan ‘t onaangename paarde.   Tot Jezus Christus me eens goed in d’ogen staarde, En sprak: het moet nu...

Rondeau van de heer

Rondeau van de heer

Rondeau van de heer O Heer die de mens in zijn ziel wil verzengen, Door altijd maar door Uw beleid te verstrengen! Dat U hersendood bent, dat weten we lang. Wie is voor zo’n God nu in ’s hemelsnaam bang? Maar in die discussie wil ik mij niet mengen.   We zijn het...

Jeremia 7:18 en 44:19

Jeremia 7:18 en 44:19

Jeremia 7:18 en 44:19 Wij vrouwen staan klaar om haar offers te brengen. We bakken beeldkoeken voor de koningin Des hemels. Daar gaat wel heel veel honing in. In veerlicht gewaad met losse haarstrengen.   Gaan wij voor haar altaar de geuroffers plengen, Zo komt...

Aanraking

Aanraking

Aanraking Psalmen 32 O poolster en merkboei, en hemelse baken Barmhartige Heer die mijn kluisters zal slaken Me helen van zonde en ontsteltenis Gij bron van verzoening en vergiffenis Het wassende water zal mij niet aanraken.   Vermolmd mijn gebeente met knoken...

Tot slot

Tot slot

Tot slot Slotsom En waar de gedachten vandaan blijven komen En of ik dat ben die dat zelf heeft bedacht Is van geen belang en sla ér dus geen acht Op, want we vernemen nu, dat we volkomen   aan’t einde zijn en aan het gaatje gekomen. ’T is altijd nog meer dan ik...

Ontferming

Ontferming

Ontferming De barmhartige slaap Zo zijn er nog meer van die rare gedachten, Van elektrocutie met hoogspanningstroom, Tot kernsplitsing van een gevaarlijk atoom, En moorden, brandschatten en vrouwen verkrachten.   (Bij voorkeur gehuld in tijdperkklederdrachten.)...

Trisomie 21

Trisomie 21

Trisomie 21 Anders-mongolen Waar gaan we hem brengen denk ik weer aandachtig Neem pakweg de Stichting voor het Downsyndroom Dat komt door een stuk dubbelop chromosoom Hoewel achterop, zijn ze zelden neerslachtig   Zijn vrolijk en blij en vermaken zich prachtig,...

Watersnood

Watersnood

Watersnood Buiten de oevers Gedachten bij beken, rivieren en stromen. Wat is dat toch al dat gedicht en gedacht? Er was lang geen thema dat zo geminacht, Op zoek naar de grenzen, de naden, de zomen,   Gelegenheid gaf om eens goed door te bomen. We hebben wat orde...

Inbraak

Inbraak

Inbraak Detonatie (Marforio breekt in) Wij zijn niet zo scheutig met diepe gedachten Geheimen zijn draaipunten van ons genoom Al houden wij hen meestal moeilijk in toom Ze komen naar buiten, daar kan je op wachten.   ’t Is meestal in bed, in onrustige nachten. Zo...

Kerkbrand

Kerkbrand

Kerkbrand Brandstichting De duisternis onthult onnoembare gedachten Des nachts word ik een trol, een sinistere gnoom Kwaadaardig als de woeker van een carcinoom Geniepig er op uit het leven af te slachten   Met drijvende kadavers in de rode grachten Al ben ik...

Ledikant

Ledikant

Ledikant De nacht brengt raad. Het vederdons des nachts dekt duistere gedachten. De ledematen worden langzaam en het lichaam loom. De geest vertraagt en ‘t schermverloop is sloom. Dan komt er iets dat telkens t’rug keert  alle nachten.   Dan komen ze weer...

Maalkolk

Maalkolk

Maalkolk Gezeten aan de rand van razende gedachten, Met uitkijk op de baren van een wilde stroom. Het denken kolkt en kookt in damp en witte stoom, Met wrakhout drijvend op de losgelaten krachten,   Ten prooi aan samenspel van ontketende machten, Die losbeukend...

Laatste woord

Laatste woord

Laatste woord Een laatste sonnet om nu gauw te besluiten We gaan er straks uit en bevrijden de lijn Nog een keer het doek en dan valt het gordijn We waren zo blij dat we ons mochten uiten   En gingen zodoende ons boekje te buiten Het ging haast vanzelf en meer...

Landelijke stilte

Landelijke stilte

Landelijke stilte Pasquino houdt ook niet zo van stilte. Wat is het daar kalm in de polderlandouwen De vogeltjes schuifelen naar hartenlust Geen vuiltje ter lucht en van geen kwaad bewust Al zijn er de slierten uit rokende schouwen   Je zou anders denken:...

Stil in de kring

Stil in de kring

Stil in de kring Het blijft verder doodstil in Myriade, peinst Marforio. ‘t is zo stil in de kring, het haardvuur dooft uit, je hoort slechts de kreten van twee luide heren die nieren proeven en teksten scanderen - van de anderen nog niet het minste gefluit.   In...

Trilnoten

Trilnoten

Trilnoten En kijk, daar is een kleine lofzang door Pasquino met scherpe kantjes Wie zou er een vriend zoals jij niet waarderen? Begaafd, begenadigd met woordentalent, In de polemiek een geducht opponent, En nooit te beroerd voor een potje gekscheren.   Knal,...

Over spot

Over spot

Over spot (tijdens de Nationale vogeltelling) Waar Marforio maar al te graag op reageerde:   Waar ligt de grens tussen ernst en jolijt? (Ik zie dat de viervoet de standvogel is) geef toe dat ik graag tegen standbeelden pis (ook dat is een mengsel van pret en van...

Verbouwereerd

Verbouwereerd

Verbouwereerd Het leek eerst of ik niet meer bij wilde komen. Verbijsterd, verblozend, verbaasd en verbluft, Bedonderd en bijna een beetje versuft, Bij zoveel gedachte doordravende dromen.   Ik heb met je uitleg graag vrede genomen, Maar ben van mijn melk door je...

Tussen droom en gedachte

Tussen droom en gedachte

Marforio spreekt: Je vraagt je wel af na al deze woorden of dromen hetzelfde zijn als gedachten dus of het verslag van woelige nachten vol vuurzee en vlammen en gruwzame moorden   wel tot het gegeven thema behoorde. Een droom is bedrog, zo niet de gedachten die...

Wanen

Wanen

Wanen Van alle wanen mag ik de megalomane, Onder de inbeeldingen liefst de grootheidszucht. Dan neemt de fantasie haar allerhoogste vlucht. Dan tonen zij zich ijlings, al de momentane   Verheerlijkingen van mezelf en komt spontane Zelfoverschatting op in...

Het houdt niet op

Het houdt niet op

Het houdt niet op Het houdt niet op met de hartstochten, De nachtmerries, de wangedrochten. Ik ga ze na, totaal ontdaan, En kan hun wartaal niet verstaan. Nebbisj, mesjogge en gesjochten.   Gewrongen in de vreemdste bochten. Een spiraal van geestrijke vochten....

Waangewrocht

Waangewrocht

Verstrikt Verstrikt in hersenzenuwbanen, Verward door niet meer uit te stane Orkanen van de achterdocht. Door springgetij van wrok bezocht. Een af en aan fata morgana.   Een stem in mijn gehoororganen Zocht te vermannen en vermanen. Zodat ik nog wat tegenvocht,...

Zeven stadia

Zeven stadia

Zeven stadia Daar waar het allemaal begint met het ontwaken, Het krieken van de nieuwe dag die openging, Kwam van het een het ander. Voorvereniging! En voor je ’t wist was er een nieuwe stand van zaken,   Tot een en ander door elkaar begon te raken, En het kwam...

Onstuimig

Onstuimig

Onstuimig Wie zou er niet stilstaan bij dit natuurwonder? Het stromende water in montere vliet, Gekraagd door het soepele, wuivende riet. Neerruisende regen en bliksem en donder.   Het is zo gewoon en toch ook zo bijzonder. Herkauwende koeien ontbreken hier niet,...

Rivier

Rivier

Het schild van Achilles De koeien De koeien gedreven in goud en in tin: Ze willen vooruit en ze hebben er zin In. Weg uit de koestal naar groenende grassen Ze loeien van trek in de weilandgewassen, Met klaver en zuring. Dat wil er wel in.   Ze mogen van koestal...

Laatste bede

Laatste bede

Laatste bede Ik weet niet hoeveel tijd u heeft? Niet meer dan een paar ogenblikken! Een paar secondewijzertikken, En ’t is weeral voorbijgestreefd.   Het leven wordt vooruit geleefd. We zitten ons een bult te klikken, En tegen tijdnood aan te hikken, Maar nu...

Veroordeeld

Veroordeeld

Veroordeeld Uitgesloten I De kringspier heeft me uitgestoten, Met pek en veren overgoten. Ik heb daaraan het lopend schijt. Zo ben ik heel wat ballast kwijt, En ik sta op mijn achterpoten,   Want ik ben uit de kring gesloten, En ervan in mijn wiek geschoten,...

Plotsklaps

Plotsklaps

Plotsklaps Onverwacht I Plotsklaps is daar het onverwachte, Waar ik onderbewust naar trachtte. Iets onvoorzien en niet voorspeld. Niet meegerekend noch geteld, Is daar ineens het ondoordachte,   Het onbekende, ongeachte, En nooit tevoren aangebrachte. Iets wat...

Roderwolde

Roderwolde

Roderwolde Dichter op de fiets Het lukte niet in Roderwolde, Maar toen hij nog wat verder bolde, In een wijd open landgebied, Zo gauw hij daar het dorp verliet, En op de fiets het land in rolde,   Was daar een beeld dat met hem dolde, Een zinnebeeld dat zich...

Ode aan Remco Campert

Ode aan Remco Campert

Ode aan Remco Campert Een jaren vijftig filmpje bracht herinneringen, Aan de verschoten kleuren van de tijd van toen. Een boer op klompen in een blauwe boezeroen, En vrouwen die in klederdracht elkaar verdringen.   De dichter mag weemoedig het verleden zingen, De...

Gevonden

Gevonden

Gevonden Gevonden is niet het woord, Maar veeleer aangetroffen. Vinden doe je iets wat je zocht. Er is verlangen aan vooraf gegaan Aantreffen gebeurt onvoorbereid. Moet je maar zien wat het is. Daarom heeft Ludwig Wittgenstein Het over ‘de wereld die ik aantrof’ En...

Voor Ludwig W

Voor Ludwig W

Voor Ludwig W. Gevonden niet het woord, maar veeleer aangetroffen. Je hebt een voorstelling van net dat wat je vindt, Want je hebt jezelf op dat idee vastgepind, Maar wat je aantreft is telkens onovertroffen.   De sof en de ellende valt niet bij te sloffen. Het...

Verzuchting

Verzuchting

Verzuchting Dubbelrondeau I Ze hoort bij het fruit, maar ze ligt bij de spruiten. En haar waterlanders zijn niet meer te stuiten, In de groentelade klinkt snikkend gezucht. Geween en geweeklaag zijn niet van de lucht. Het is de tomaat, ze weent tranen met tuiten,...

Ogenblik en oogwenk

Ogenblik en oogwenk

Een ogenblik! Een ogenblik gloort in jouw ogen, De bakermat van mededogen. Hoe heb jij mij daar aangeblikt? Mijn zenuwbanen opgeschrikt. Je ogen aan me vastgezogen.   Wat schuilt onder je wenkbrauwbogen? Wat is dat voor een vreemd vermogen? Dat elke inbeelding...

Jesaja 58

Jesaja 58

Jesaja 58 Zo spreekt de heer: Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van ’t wurgjuk losmaken, Verdrukten bevrijden. Is dat niet precies,   Wat vasten betekent in de profeties? Ontzegging en offer,...

Jesaja 62

Jesaja 62

Jesaja 62 Verlatene zul je niet langer meer heten, Een troosteloos oord je land niet meer genoemd; Niet langer verdord en verdroogd en verdoemd, Niet langer een steen in het stof neergesmeten.   Ik mag het nu zeggen, je mag het nu weten: Je naam is Verlangen, zeg...

Ongenoemde pijn

Ongenoemde pijn

Ongenoemde pijn Wat is dat toch voor een afgrijselijk schroeien? Wat is dat toch voor een verterende gloed, Die razend tekeer gaat in ’t smeulende bloed? Wat is dat voor brand die niet ophoudt te gloeien?   Wat voor een gezwel is in d’aders aan ’t broeien? Wat is...

Kantelpunt

Kantelpunt

Kantelpunt Je zult altijd zien dat er onderaan dijken, Een kantelpunt is dat de bron vormt van kwel, Wat nooit zo erg goed is voor het dijkgestel. Wat daar het gevolg van is, zal later blijken.   Daar komen ze dan weer in drommen naar kijken. Wanneer de dijk...

Pekelteef

Pekelteef

Pekelteef De pekelteef is weer hondsdol, De wild ontstoken toverkol. Ze wil het liefst het land vernielen. Helvleermuis uit de nachtasielen, De druipmuil en de wijfjestrol.   Hier helpt geen paracetamol. ’t Geduld is op, de maat is vol. Ze banjert op gehakte...

Loslaten

Loslaten

Loslaten Ik laat je los, ik laat je rijden. De tijd is rijp je te bevrijden. Ik laat je vrij, ik laat je gaan. Jij gaat nu weg en ik blijf staan. Ik kan je niet meer begeleiden   Gekomen is de tijd van scheiden. Daar kun je niet op voorbereiden. Je hoeft op mij...

Emeritus

Emeritus

Emeritus Hij heeft het zo druk, want gepensioneerd Heeft hij al zo lang op verlangen geteerd. Nu is daar de tijd van de rust aangebroken, Zal hij nog een keer zijn drukketel oppoken.   Hij is het voorlopig nog steeds niet verleerd, En menige keer in zijn bed...

Neerhof II Op weg naar het einde

Neerhof II Op weg naar het einde

Neerhof II Op weg naar het einde Op weg naar het einde, moet ik me ontdoen Van alle schuldvlekken op mijn schildblazoen. Zo niet zal de schande me van rust beroven. Ik heb dat te lang al terzijde geschoven, Dat huiveringwekkende angstvisioen;   Want straks is het...

Neerhof I Ontplooiing

Neerhof I Ontplooiing

Neerhof I Ontplooiing Ontplooi ik de veters van mijn rechterschoen, Doemt op uit mijn jeugd weer een oud visioen. Wat schuilt daar voor lucht in mijn hamerteenkloven? Wat is dat voor geur? Ik raak ondersteboven. De kippen, het neerhof en de kerstkalkoen.   De...

Heidegger en Kierkegaard

Heidegger en Kierkegaard

Heidegger en Kierkegaard Was dit dan het einde? Een fluisterspelonk, Waar de raadselachtige woorden verdwijnen, Vervoegingen voltooid verleden verkwijnen, Terwijl het een beetje naar paddenstoel stonk.   Naarmate een holle frasering weerklonk, Bleek gauw dat het...

Valpartij

Valpartij

Valpartij Mijn kantelpunt heeft zich gewroken, Want ik ben van de trap gedoken. Mijn voet is om een tree gerold, Mijn rompgewicht erom getold, En losgescheurde scheenbeenknoken.   Drie enkelbotten afgebroken, Mijn linkervoet in gips gestoken Wat heb ik niet...

Tot slot

Tot slot

Tot slot Tot slot van de avond, wil ik dit nog kwijt: Als iemand gekwetst is, wel dat het me spijt. Ik hoop dat u mij dit ook nog wilt vergeven, Zolang het mag duren, al is het maar even. Geteld zijn de uren, berekend de tijd.   ’t Is weldra gedaan met de...

Niet aan jou

Niet aan jou

Niet aan jou Het ligt niet aan jou, maar het is toch wel balen. Je papa is ver in de straten aan ’t dwalen. Al doet hij wat vreemd, hij is ook niet echt stout. Hij heeft wel een uitleg, maar die snijdt geen hout. Dat kun je niet zo voor kinderen vertalen.   Je...

De luxenicht

De luxenicht

De luxenicht Het leven van een luxenicht, Een pretje op het eerste zicht, Is niet van risico’s ontbloot, Want al van in de moederschoot Knijpt hij zijn smalle billen dicht.   Hij let op zijn ochtendgewicht, En smeert Dior op zijn gezicht, En Becel uit de...