Blogs

De kracht van de verbeelding

De kracht van de verbeelding

Scheppende vriendschap De kracht van de verbeelding Huug Van Gompel heeft op LinkedIn mijn aandacht getrokken op Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882), zowat de grondlegger van de Amerikaanse literatuur in de eerste eeuw van de Verenigde Staten, tussen de...

Meditatie en roesmiddelen: besluit

Meditatie en roesmiddelen: besluit

De vogel is maar een voorbeeld van hoe je waardenvrije meditatiethema’s kunt kiezen, om boven het particuliere uit te stijgen. Daar kun je elk publiek mee aanspreken. Dat neemt niet weg dat voor groepen die dat wensen en die min of meer homogeen zijn samengesteld,...

Meditatie en roesmiddelen: dieren

Meditatie en roesmiddelen: dieren

Vlucht ‘De vogel’ is goed om mee te beginnen, want iedereen kan zich een vogel voorstellen. De meditatieoefening bestaat erin dat de begeleider vraagt, zich voor te stellen een vogel te zijn. Dat begint al met het sluipen uit het ei in het warme nest. Honger hebben en...

Meditatie en roesmiddelen: intermezzo

Meditatie en roesmiddelen: intermezzo

De Methode Jacobson Een jachtig leven zorgt vaak voor spierspanning, die op haar beurt kan leiden tot allerlei lichamelijke klachten, waardoor men in een vicieuze cirkel terechtkomt. Om uit deze cirkel te ontsnappen is oefening nodig. Het is echter niet zo evident om...

Meditatie en roesmiddelen: begeleid

Meditatie en roesmiddelen: begeleid

Inkeren Onze meditatiemethode vertrekt bij de fysiologie van het menselijke lichaam, die bij meditatieve processen een zo belangrijke rol speelt. De methode van Jacobson berust op het oplossen van spierspanning. Nadat die aangeleerd is, of als de deelnemers die al...

Meditatie en roesmiddelen: loslaten

Meditatie en roesmiddelen: loslaten

Op eigen vleugels De meditatieleraar moet de aandacht van de pupil weten te vangen, om die vervolgens ook weer los te laten. Dat geldt voor de meditatieles, maar het idee is ook toepasbaar in bredere zin. We verkeren af en toe in de gelegenheid dat we een of andere...

Meditatie en roesmiddelen: paradox

Meditatie en roesmiddelen: paradox

Belangstelling Je kunt meditatieoefeningen inleiden, begeleiden of leiden. Je kunt met andere woorden er voor kiezen minder of meer op de voorgrond te treden als (bege-)leider. Je vraagt om de aandacht van de aanwezigen, maar je moet die vroeg of laat toch ook weer...

Meditatie en roesmiddelen: thema’s

Meditatie en roesmiddelen: thema’s

Oefeningen Ik heb me nog beziggehouden met het op poten zetten van maandelijkse bijeenkomsten rond een moment van stilte, met de bedoeling samen de meditatie te beoefenen. Het was telkens een zeer bijzonder moment. We begonnen net, en we moeten onze aanpak nog beter...

Meditatie en roesmiddelen: intermezzo

Meditatie en roesmiddelen: intermezzo

Biografie Selah Sue Selah Sue, geboren als Sanne Putseys (Leuven, 3 mei 1989), is een Belgische singer-songwriter die vooral bekend is om haar inspirerende muziek, haar uitgesproken stijl - haar Fabiolakapsel en cat eye zijn een begrip in de modewereld – en haar...

Meditatie en roesmiddelen: buddy

Meditatie en roesmiddelen: buddy

Neutraal en toch dichtbij De ervaring die ik heb opgedaan ten tijde van de oprichting van het buddy-systeem voor aidspatiënten in de jaren tachtig, zou ik graag nog eens symbolisch te gelde maken, maar dan in een heel ander domein, namelijk dat van de geestelijke...

Meditatie en roesmiddelen: zorg

Meditatie en roesmiddelen: zorg

In goede orde Mensen zorgen verbazend veel voor elkaar als je kijkt hoeveel mantelzorg er is in de maatschappij. Niet iedereen is ertoe in staat. Sommigen leven alleen voor zichzelf, maar toch zie ik als huisarts in de praktijk ook heel veel gezinnen waar de zorg voor...

Meditatie en roesmiddelen: samen

Meditatie en roesmiddelen: samen

Ander We kunnen ons alleen maar verwerkelijken in de ontmoeting en de wisselwerking met de andere. Zelfontplooiing is immers geen eenzame onderneming, maar het is nu net de uitdaging aangaan om de andere tegemoet treden, met aanvaarding van zijn anders-zijn. Dat gaat...

Meditatie en roesmiddelen: ruimte

Meditatie en roesmiddelen: ruimte

Ontmoeting Elke ontmoeting is een feit dat plaatsgrijpt in een oord op een welbepaald tijdstip in ons leven. Dat twee mensen samenkomen, schept een plaats waar iets gebeurt op een gegeven moment. Wat dat is, hangt alleen maar af van de aanwezigen. Mediteren staat de...

Meditatie en roesmiddelen: emancipatie

Meditatie en roesmiddelen: emancipatie

Zelfontplooiing Als het waar is dat er allerlei lieden rondlopen met een innerlijke onrust die nauwelijks te stillen valt, in die mate dat deze onrust de persoonlijke ontplooiing belemmert, dan is de vraag hoe je voor minder innerlijke onrust kunt zorgen, zodat de...

Meditatie en roesmiddelen: onrust

Meditatie en roesmiddelen: onrust

Velen die roesmiddelen gebruiken, doen dit aangedreven door toedoen van een innerlijke onrust die met meer natuurlijke middelen niet tot bedaren te brengen is. Velen zijn behept met ziektebeelden zoals hyperactiviteit, bipolariteit, of psychosen. Heel wat van die...

Meditatie en roesmiddelen: mijmeringen

Meditatie en roesmiddelen: mijmeringen

Vandaag starten we met een nieuwe reeks blogartikels over meditatie en roesmiddelen. Deze teksten zijn geschreven in het kader van mijn nieuwe boek over 'ontslaving' dat binnenkort verschijnt en zullen niet in het boek zelf verschijnen, maar alleen op deze website!...

Adem

Adem

Ter gelegenheid van deze mooie Pinksterdag wil ik jullie dit rondeau niet onthouden: Adem te kort   Naar adem snak ik ongeacht, Of jij me toe- of tegenlacht Een twinkeling in ieder oog, De iris van de regenboog, Met glinsterende stralenpracht,   In...

Huidhonger in coronatijden

Huidhonger in coronatijden

Aanraking en lichaamscontact zijn belangrijke levensbehoeften van de mens. Dat geldt niet alleen voor baby’s en kleine kinderen, maar ook voor volwassenen. Tijdens deze coronacrisis lijden dan ook heel wat mensen aan ‘huidhonger'. Journaliste Karolien Selhorst sprak...

Huiselijk geweld in coronatijden

Huiselijk geweld in coronatijden

De komende weken zullen we de blog aanvullen met een aantal interviews die journaliste Karolien Selhorst had met Dirk van Babylon. Per aflevering zullen we een actueel thema behandelen. Het derde in de rij lees je vandaag. Deze keer gaat het over huiselijk geweld in...

De exitstrategie: vrijheid versus solidariteit

De exitstrategie: vrijheid versus solidariteit

De komende weken zullen we deze blog aanvullen met een aantal interviews die journaliste Karolien Selhorst had met Dirk van Babylon. Per aflevering zullen we een actueel thema behandelen. Het tweede in de rij lees je vandaag. Dirk, wat vind je van de vorige week...

Huisarts in coronatijden

Huisarts in coronatijden

De komende weken zullen we deze blog aanvullen met een aantal interviews die journaliste Karolien Selhorst had met Dirk van Babylon. Per aflevering zullen we een actueel thema behandelen. Het eerste in de rij lees je vandaag. Huisarts in coronatijden Het zijn vreemde...

De coronacrisis stimuleert creativiteit

De coronacrisis stimuleert creativiteit

De coronacrisis: het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Soms brengt ze ook het beste in mensen naar boven. Zo kregen we op 26 maart jongstleden van een trouwe fan een bijzonder mooie reactie op het sonnet van de dag. We willen ze u niet onthouden en publiceren...

Corona ontbloot: verspreiding

Corona ontbloot: verspreiding

We zijn allemaal zeer benieuwd naar de dagelijkse vorderingen van COVID-19. Het virus verspreidt zich in Zuid-Europa snel met een hoge dodentol, voornamelijk in de bejaarde en chronisch zieke groepen. De smartphone houdt ons elk ogenblik op de hoogte van de oplopende...

Corona ontbloot: solidariteit

Corona ontbloot: solidariteit

Toekomstig onderzoek zal uitwijzen welke landen het goed gedaan hebben en welke landen te laks waren. Het is een dubbeltje op zijn kant. We zijn als blinden die op de tast vooruit moeten gaan en hopelijk de beste beslissingen nemen. Wat we nodig hebben zijn argusogen...

Corona ontbloot: sterfte

Corona ontbloot: sterfte

Zowel griep als covid-19 zijn gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals pasgeborenen, zwangere vrouwen, patiënten met chronische ziekten zoals diabetes en astma en vooral bejaarden. Het gezondheidsagentschap van China onderzocht meer dan 70.000 infectiegevallen door het...

Corona ontbloot: de Spaanse griep

Corona ontbloot: de Spaanse griep

De Spaanse griep Het is allemaal niets vergeleken met de Spaanse griep die van 1918 tot 1920 de wereldbevolking teisterde en een half miljard aardbewoners aantastte, met tussen de vijftig en de honderd miljoen doden in alle landen tezamen in alle continenten. Dat...

Corona ontbloot: inleiding

Corona ontbloot: inleiding

Wat ik er zelf ook mag van vinden, we zijn geboden de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd, in de praktijk toe te passen. Als huisarts sta ik zo een beetje in de vuurlinie. Ik wil me niet aan mijn plicht onttrekken en doen wat ik kan om de getroffen...

Carnaval in Aalst: besluit

Carnaval in Aalst: besluit

Er zijn nu eenmaal mensen die niet met alles kunnen lachen en die daar toch bedenkingen bij hebben als een broedervolk op de korrel wordt genomen, dat een volksuitroeiing overleefd heeft. Ik vind dat deemoed en ontzag meer op hun plaats zijn dan de onbedaarlijke...

Carnaval in Aalst: meningsverschil

Carnaval in Aalst: meningsverschil

Ik ben ten zeerste bekommerd om de onderdrukking van de Palestijnen en ik kan van mening verschillen over Israël, maar Joden zijn mensen zoals iedereen. Om maar te zeggen dat dit geen persoonlijk issue is voor mij. Ze hebben alleen een extra laag van bescherming, die...

Carnaval in Aalst: internationaal

Carnaval in Aalst: internationaal

In Canada, Frankrijk, Hongarije, Israël, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika en Zwitserland is Holocaustontkenning expliciet strafbaar. Ook in Duitsland en Oostenrijk wordt het misdrijf vervolgd, zij het niet onder een wet die dat met...

Carnaval in Aalst: antisemitisch carnaval

Carnaval in Aalst: antisemitisch carnaval

Verbaasd, verbluft en verbijsterd ben ik door de manier waarop Aalst omgaat met kwetsende karikaturen waarin Joden op de korrel worden genomen op een manier die rechtstreeks visueel aan hun ontmenselijking herinnert, die aan de Holocaust vooraf is gegaan. Al ben ik er...

Kinderbijslag

Kinderbijslag

Het groeipakket moet je nu zeggen, sinds 1 januari, tegen wat vroeger de kinderbijslag was. Ik heb heel veel bezwaren zien passeren tegen de laakbare uitspraak van onze kersverse maar alreeds beschadigde minister-president Jan Jambon. Hij beweerde namelijk weet te...

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Weemoed

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Weemoed

Als je denkt aan het belang van rolmodellen en stereotypen voor de samenhang van onze samenleving zit het met die sinterklaasvertoning grondig fout. Het is evenwel een terminologie die boven het hoofd van veel internettrollen gaat, net als de gewenste scheiding tussen...

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

De gulle bisschop en de vrolijke Zwarte Piet verbergen een lugubere historische waarheid. Dat kan hen niet schelen, omdat ze puur op leugen berusten. Hier wordt een theater opgevoerd waarbij de kleinsten wordt wijsgemaakt dat dit allemaal echt is. Daardoor zinkt het...

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Beeldvorming

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Beeldvorming

In 1542 kwam het Concilie van Trente bijeen dat maatgevend bleek in het herstel van de vermolmde en verrotte katholieke kerk van die dagen. Daar is toen besloten om een triomfantelijk beeld op te hangen van de zegevierende kerk, met veel uiterlijk vertoon,...

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Inleiding

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Inleiding

Nu de jaarlijkse discussie omtrent de zwartepietproblematiek weer losbarst, zal ik ook maar mijn standpunt bekendmaken, dat het om een walgelijke, weerzinwekkende en wansmakelijke vertoning gaat, waarbij kinderen massaal worden blootgesteld aan een foute man in een...

Projectmatig

Projectmatig

Nieuwe fase Mijn echtgenoot die onbekend wenst te blijven, volgt een managementcursus in de gezondheidszorg. Ik kijk zo een beetje mee over zijn schouder. Er zijn echt wel ideeën voor het rapen in zijn syllabus. Ik ga een paar van die invallen voor de pret proberen op...

Cultuurminister

Cultuurminister

Jean Hesp. Nu de namen van de nieuwe Vlaamse regering bekend gemaakt zijn, was het eerst even zoeken wie de nieuwe minister van Cultuur wordt. Dat was even zoeken want niemand van de ministers leek het te hebben tot ik bij de nieuwe minister-president Jan Jambon...

Garda Meer

Garda Meer

Sorry dat ik een tijdje niets meer van me heb laten horen, maar achter de schermen is er heel wat werk verricht. We komen met een nieuwe medische website, om de praktijk beter in de verf te zetten en bovendien gaan we nog eens in onze persoonlijke ‘dirk van babylon...

Terug van weggeweest

Terug van weggeweest

Biënnale van Venetië! Opera in de arena van Verona! Een weekje uitrusten aan het Gardameer. Wat kan een mens meer wensen?

Vissen

Vissen

  Berlijn Het Aquarium van de Zoologischer Garten heb ik met mijn dochter bezocht. Het was dolle pret. Mooie vissen. Zij weet veel over deze gewervelde dieren en over hun gedragingen, en of ze giftig zijn of niet. Ze wordt er 22 en is redelijk passioneel over...

Berlijn

Berlijn

Berlijn en Brussel Louisa vond Berlijn een mooie en aangename stad, omdat ze kleurig is. Brussel daarmee vergeleken is grauw en grijs. Dat vindt ze deprimerend. Ons anoniem gezelschap kon zich daar goed in vinden en ik ben het met de tijd ook gaan zien. Laat ik het...

Het natuurreservaat van Bandia

Het natuurreservaat van Bandia

Zonder wroeging Het ligt op goed een half uur rijden van ons huis in Somone, hij Saly Portudal in Senegal, een gemakkelijke rit over asfalt. Het reservaat zelf kun je gemakkelijk in een jeep bezoeken die je ter plaatse huurt maar je kunt ook met je eigen auto naar...

A-priori

A-priori

Ruimte en tijd Het succes van ons gedicht zal ervan afhangen of het toespreken ook een aanspreken wordt. Voel je je als lezer aangesproken door het gebodene? Daaruit volgt de vraag voor de maker: hoe breng ik als dichter, of schrijver of theaterauteur, mijn boodschap...

Ik

Ik

En U Aan de bron ligt het ik van de dichter die zijn mond niet kan houden. Vroeger werd ook theater door dichters geschreven of gezongen. In tegenstelling met dichten is theater een collectief gebeuren, waar heel veel ikken om de hoek komen kijken. De poëzie komt nu...

(on)Verdraagzaamheid

(on)Verdraagzaamheid

De wortels van het misprijzen Ik ben absoluut geen voorstander van censuur. Het is niet de taak van de overheid om voorafgaandelijk tegen haat op te treden, maar als er uitingen zijn van racisme, moet het wel mogelijk zijn daar klacht tegen in te dienen, zodat het...

Censuur?

Censuur?

Stereotiepen Wat hebben Blackface, een Karnavalpraalwagen in Aalst en Mohammed-cartoons met elkaar gemeen? Dat een gemeenschap of groep het morele recht heeft protest aan te tekenen tegen de manier waarop ze in het openbaar afgebeeld wordt wanneer dat als kwetsend en...

Wegwijs

Wegwijs

Randgebeuren Moeten we nu echt verkrampen iedere keer als iemand in onze contreien de taal van Molière gebruikt om zich uit te drukken? Moeten we zuur krijgen en brieven op poten schrijven als een moe geplaagde basisschooldirectrice een Franse mededeling rondstuurt?...

Allah Akbar!

Allah Akbar!

Remember Christchurch De teller staat op vijftig doden wanneer ik dit schrijf. Ik bedoel de schietpartij in Christchurch, Nieuw-Zeeland van vorige vrijdag, 15 maart 2019, waar een extreemrechtse schutter, gedreven door moslimhaat, in het wilde weg op een menigte...

Hotel Opa

Hotel Opa

Groeten uit Groningen ‘Grand Hotel Europa’ heet een recent verschenen boek van de Nederlandse literaire coryfee: Ilja Leonard Pfeijffer. Die moet ik niet zo. Ik vind hem niet aantrekkelijk. Niet qua uiterlijk en niet qua ideeën, waar ik weinig van weet, dat moet ik...

De King of Pop 2

De King of Pop 2

Van kwelling tot geluk, en terug. Behalve de getuigenissen maakt ook de fotografie van de film een diepe indruk. We krijgen heel veel beeldmateriaal te zien, waaronder veel dat je nooit eerder zag. We krijgen natuurlijk ook de Michael te zien die we als podiumbeest...

De King of Pop

De King of Pop

  Michael Jackson brengt "Jam" tijdens de Dangerous world tour in Europa in 1992. (Foto: Casta03 - Own work) Van het voetstuk gevallen Ik ben innig bedroefd en ontsteld over de val van Michael Jackson, door toedoen de Amerikaanse documentaire Leaving Neverland...

Poète et écrivain

Poète et écrivain

Le tombeau de Marcel Proust, Père Lachaise, 2012. Le plus grand écrivain entre tous. L’intérêt des lettres L’écriture et la lecture occupent le centre de mon existence, après avoir bu et mangé. Dès que j’ai appris à lire, à l’âge de six ans j’ai lu tout ce qui me...

Jeremia 7:18 en 44:19

Jeremia 7:18 en 44:19

Hemelvorstin   Wij vrouwen staan klaar om haar offers te brengen. We bakken beeldkoeken voor de koningin Des hemels. Daar gaat wel heel veel honing in. In veerlicht gewaad met losse haarstrengen.   Gaan wij voor haar altaar de geuroffers plengen, Zo komt er geen...

LEIF-arts

LEIF-arts

De dood van Seneca volgens Luca Giordano (1634-1705) F van Forum LEIF komt van Levens Einde Informatie Forum. De website is gemakkelijk te vinden op het internet en zeer informatief. In Vlaanderen is het initiatief toonaangevend en het groepeert de belangrijkste...

Universele verklaring

Universele verklaring

Mensenrechten “De Rechten van de Mens zijn niet universeel. Die tekst dateert van toen het Westen baas was in de hele wereld. ” Het citaat is van de Vlaamse NVA-politicus Peter De Roover, fractieleider van zijn partij in het Belgische federale parlement. Ik sta...

Zin en onzin

Zin en onzin

Persoonlijke inzet De vraag naar de zin van het leven kan niet opgelost worden in het individuele vlak. Je kunt niet iemand overtuigen het wel te zien, die het niet ziet liggen. Ieder voor zich zijn we overgeleverd aan de zinloosheid van ons menselijke bestaan. Het...

Januari 2019

Januari 2019

Sorry Ik heb mijn persoonlijke website de laatste weken na mijn terugkeer uit Senegal op 6 januari een beetje verwaarloosd. Druk met veel dingen, te veel om op te noemen. Laten we het over het land van de Teranga hebben. Zo heet het levensgevoel van de Senegalezen, op...

Migratie

Migratie

Zonder einde Er was migratie, er is migratie en er zal altijd migratie zijn. We kunnen niet de wereldbevolking, elk in zijn eigen dorp, ter plaatse vastspijkeren. Mensen verplaatsen zich de hele tijd. Wij eisen voor onszelf ook een onbeperkte bewegingsvrijheid op,...

Kerstgroeten

Kerstgroeten

Vrede op aarde Wat mij betreft, is het een zeer vredige en vreedzame kerst geworden, in intieme kring, omringd door mijn meest rechtstreekse naasten. Het stemt tot een diepe tevredenheid. Hoe erg het ook moge klinken, ik ben een tevreden man, oud genoeg om verbaasd...

Beste Jo

Beste Jo

Tot afscheid. Nu jij de eeuwige rust hebt gevonden, buiten schot van alle aardse beslommeringen, mag ik hopen dat je mag genezen van het vele onrecht dat jou van in je prille jeugd is aangedaan. Jij hebt daar nooit veel van verteld, maar ik weet dat jij al vroeg door...

In memoriam Jo Lissens 1956-2018

In memoriam Jo Lissens 1956-2018

Een eretribuut Van al degenen hier bijeen ben ik, samen met Hedwig, wellicht degene die jou het langste gekend heeft. Ik was al zestien, maar jij nog niet, toen we elkaar de eerste keer zagen, want jij verjaarde pas in november, toen de school weer openging begin...

Voorzichtig

Voorzichtig

Kieskoorts We leven in een periode van voorzichtige zaken, met een minderheidsregering, die over alles met het parlement moet onderhandelen, na een schandelijke vertoning de afgelopen weken, waarbij de regering Michel niet viel maar verbrokkelde, over een tekst die...

Struikelpact

Struikelpact

Naar Marrakesh! De vorige week kregen we goede politieke televisie omtrent de wetstraatcrisis, die leidde tot het vertrek van de grootste partij, NVA uit de regering, terwijl de andere partijen als minderheidsregering doorgaan. De struikelsteen in het verhaal was het...

Carnivoor

Carnivoor

Goed bedoeld Om de nieuwsgierigheid van laat te laven ging ik er verder op in, en dat had ik beter niet kunnen doen: “Goed bedoeld, maar ik vind het sentimenteel en klef. Velen eten vlees, en dat gaat gepaard met veeteelt en industriële verwerking. Dat gaat soms een...

Dierenleed

Dierenleed

Stil lam Op Facebook ben ik in een discussie verwikkeld geraakt omtrent deze poster van Gaia ter gelegenheid van het grote jaarlijkse Offerfeest van de Moslims. Het is uitgedijd en heeft tot dit verslag geleid. Het begon met deze foto en het commentaar van de bekende...

Categorisch

Categorisch

Imperatief De conventie van Genève van 1951 omtrent vluchtelingenopvang is een mijlpaal in de geschiedenis. Het is een toppunt van beschaving vanwege de mogendheden, die tot bezinning kwamen na het grote schandaal; dat het midden van de twintigste eeuw teistert en...

Export

Export

Import Het exporteren van onze conflicten naar minder fortuinlijke landen heeft het voordeel dat wij, in Europa en Noord-Amerika, een heel lange periode hebben doorgemaakt, zonder oorlog in ons eigen land te kennen. Dat duurt nu toch al zo een drie kwart eeuw. Al die...

Planeet

Planeet

Plaatstekort We zijn met al onze verschillen genoopt, in een samenleving te vertoeven die we moeten inrichten. De moderne snelle verbindingen verplichten ons dat ook internationaal te doen, en daar gaat het mis. We nemen planetair de foute beslissingen omdat er geen...

Xenofobie

Vreemdelingenhaat Het gaat alleen maar daarover. De verhitte discussies omtrent vreemdelingen die in dit land en overal in Europa hoog oplaaien, drijven veelal op emoties en slechts zelden op nuchtere analyse. In wezen gaat het om een vermeend belangenconflict tussen...

Wederzijds respect

Wederzijds respect

Benaming Ik weet waarover ik spreek als het over moslimhaat gaat. Ik heb meer dan dertig jaar bij elkaar opgeteld het leven gedeeld met een man uit de Afrikaanse moslimwereld, eerst een Marokkaan en nu iemand uit West-Afrika. Die willen niet in beeld komen en ik zal...

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid

Schaamte Merkwaardig genoeg verzwaarden de straffen in een Nederlands onderzoek naar de rechtszaken omtrent de homoseksuele geaardheid in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw naarmate de verlichting verder schreed. Toen de prelaten nog de plak zwaaiden was de...

Tolerantie

Schuld Op mij maakte Senegal een gunstige indruk, in de zin van tolerant, open-minded en respectvol voor zover ik kan nagaan. Het land is overwegend de islam toegedaan, maar de moslims leven er vreedzaam samen met de christenen. Nu stelde er iemand een vraag naar de...

Het witte huis

Het witte huis

Een droomweekend in Senegal in de winter? Slechts één adres. La Somone, vlakbij Saly. Villa met drie slaapkamers, elk met eigen badkamer. Uitgeruste keuken. Zwembad. Rustige omgeving. Volop zon. Zes uur vliegen, op een halfuur van de luchthaven. Boeken kan binnenkort...

Sluier

Sluier

Johannes Vermeer omtrent 1665: Het meisje met de parel (en de hoofddoek). Zonder einde Toch nog even terugkomen op de sluier. Het onderwerp laat me niet los, temeer daar ik heb kunnen vaststellen, dat zelfs verlichte geesten nu voorstander zijn van openbare...

Apegapen

Apegapen

Een beeldenwinkel in Cambodja. Tot in september Van de voorbije hittegolf werd ik redelijk duf. Het ziet er naar uit dat het de komende tijd wat minder wordt, maar dan zul je zien dat we uitgerekend naar Afrika vertrekken. Ik weet niet of het een goede keuze is na de...

Gelijke kansen

Uitzicht vanuit mijn studio, tijdens een warme zomerdag Juli 2018 Zorg en onderwijs Dat het motto van gelijke kansen op zorg en onderwijs voor iedereen grotendeels op illusie berust, hoeft geen betoog. Er zijn reusachtige verschillen tussen iemand die in België...

Boerkini

Boerkini

Sluierverbod Vandaag een boeiende discussie op Facebook meegemaakt, aangaande het toelaten of verbeiden van de ‘boerkini,’ een zwemgewaad met sluier dat door een klein aantal vrouwen, met name in moslimgemeenschap in de gemeentelijke zwembaden van Gent bij het zwemmen...

Angkor

Angkor

Vat en Thom De tempelcomplexen in Angkor moet je gezien hebben. Foto’s doen geen recht aan de majesteitelijke gebouwen die de tand des tijds trotseren, zij het danig aangetast, gezien de meedogenloze natuur. Toch blijft hetgeen er is, nu staan. Er wordt voor gezorgd....

Rose Apple

Rose Apple

Siem Reap De grensovergang van Thailand naar Cambodja in Poipet is redelijk rommelig. Tot overmaat van ramp werden we verkeerd afgezet, zodat we met onze valiezen een eindje langs de spoorweg moesten lopen. Het deed onverhoeds denken aan de Brug over de Rivier Kwai....

Natuur

Natuur

We verwijlen nog even in het natuurreservaat van Khao Yai waar nog olifanten in het wild voorkomen, die we niet te zien kregen. In ruil wel vlinders en dampende vergezichten. Maar we moeten afscheid nemen omdat we naar Cambodja willen. Angkor Wat. Zowat de grootste...

Forest Hill

Forest Hill

Khao Yai Wat is dit voor een prachtige Bed en Ontbijt accomodatie. Wat mij betreft vijf sterren meer dan waard. Ik heb er dan ook een recensie voor geschreven en op de site van booking.com, alsmede ook in het gastenboek.op de website ingebracht. Er is een grote en een...

Bangkok

Bangkok

Uitmuntend Thailand blijft me aan de ribben plakken. Ik ben nu bezig met de foto’s na te gaan en te klasseren. Het komt allemaal weer terug. Nu begin ik het nog meer ongelofelijk te vinden. Neem nu de skyline van Bangkok, een keiharde stad waar alles te vinden is. Je...

Wat Arun

Wat Arun

Volgens sommigen Wat Chaeng De mooiste tempel van Bangkok bevindt zich aan de overkant van de rivier, als je van het centrum komt. Er is een veerboot die op zich al een belevenis is, en er lopen overal saffraankleurige monniken rond, waaronder een aantal jong en...

Hetzelfde wit

Hetzelfde wit

Het koelste dat er is We hebben de schilders in huis en alles staat overhoop. Ik typ dan ook in erbarmelijke omstandigheden, bij gebrek aan mijn bureaustoel die in de andere kamer staat, nu alles door elkaar gegooid is. We zullen vanavond dan ook korter moeten zijn...

La beauté

La beauté

La beauté La bellezza, Beauty. Die Schönheit. De schoonheid is maar een povere vertaling van la beauté, maar laten we het er toch eens over hebben. De schoonheid van een bloem wellicht zoals deze lotus in het Mercure Hotel van Bangkok, waar we prinsheerlijk verbleven...

Gewijd

Gewijd

Het sacrale Eerbied en ontzag We leven hier in West-Europa in een bel van welvaart, in een brede samenleving die zich over de landsgrenzen heen ontwikkelt naar steeds meer verteer en vertier, terwijl de bronnen opdrogen. We raken meer en meer onze bakenpunten kwijt....

Samen leven

We hebben in Thailand ook wel hier en daar een kerk gezien evenals een moskee en er lopen gesluierde vrouwen rond. Er zijn dus wel Christenen en Moslims en wellicht ook andersgelovigen. In de figuur van de Boeddha en de figuratie die hem omgeeft komen Indische en...

Bangkok

Bangkok

Religie Koninklijk Paleis Het eerste wat je in Bangkok bezoekt, is toch wel het Koninklijk Paleis, wat ook wij hebben gedaan. Echt de moeite waard. Het is een heel complex en het zit ingewikkeld in elkaar, overal uitbundig versierd en met allerlei lieflijke details...

Weer daar

Terug uit Thailand en Cambodia en van de jetlag af dankzij de vrije pinkstermaandag. Nu is het uit met de pret. Straks weer werkdag. Het was een geestvervoerende reis moet ik zeggen. Oost is oost en West is west en twee komen elkaar nooit tegen. Aldus Mark Twain. Waar...

We zijn er mee weg

We zijn er mee weg

Op reis naar het sprookjesachtige Thailand en het mysterieuze Cambodja van 10 tot 21 mei. Ik ben er dus even niet. De website blijft even zoals hij is. Dat zal wel rimpelloos verlopen. Niemand zal merken dat we weg zijn. In beeld een dubbele spiegelselfie in de...

Pierre Boulez Saal

Pierre Boulez Saal

Barenboim-Said Akademie Geheel toevallig wandelden we de Pierre Boulez Saal in op een stil moment. Er waren geen andere bezoekers. Het is een wonderlijk fraai gebouw, concertzaal maar ook muziekacademie, en tegelijkertijd een tempel voor het streven naar...

Berlijnse muur

Berlijnse muur

Berlijnse muur Käthe Kollwitz Ik kan verdragen dat iemand van ratten houdt, en zelfs ook ratten houdt, maar het moet niet beginnen ruiken en er mag ook geen gevaar ontstaan dat de ratten ontsnappen, want dan komen mijn belangen wel in het gedrang. De geest is vrij,...

Wunderbar

Wunderbar

Eén mei 2018 in de Duitse hoofdstad waar elke vierkante meter doordrenkt is met geschiedenis. Foto genomen door Frans: Wunderbar!   Het duurde een beetje om het te downloaden, maar het was de moeite van het wachten waard. Zarah Leander en Nina Hagen brengen elk...

Am Hamburger Bahnhof

Am Hamburger Bahnhof

We vertrekken vandaag alweer naar Berlijn, toch zowat de mooiste grootstad ter wereld. Terug op 2 Mei. Spiegelselfie genomen in het Berlijnse museum voor Moderne Kunst Am Hamburger Bahnhof, 23 Juli 2017.

De familie

De familie

  De familie Bass uit Gambia bestaat voornamelijk uit onze goede vriend Tony, zijn jongste zus Mariama, en de twee broers Abraham en David, respectievelijk 11 en 13 jaar oud, die me allebei een brief hebben geschreven, waarin ze me vertellen dat ze graag naar...

Kunstbeurs

Kunstbeurs

In mijn eentje bezocht ik de Art Fair in Brussel op 22 april in een broeierig klimaat. Ik vind het een prettige beurs. Niet te druk. Fatsoenlijke mensen, ietsje te gekleed. Geen plaats voor armoezaaiers. Ik heb mooie dingen gezien in die aangename opstelling. Dat ik...

Boekentas

Boekentas

Schoenen Een paar schoenen en een boekentas, en de kinderen kunnen na de Paasvakantie weer naar school. Ik slaak een zucht van verlichting bij de foto’s van Abraham en David die in hun dorp in Gambia eindelijk weer in de klas zitten. Ik vind het persoonlijk zeer...

Eerste schooldag

Eerste schooldag

Uniform De eerste schooldag na de paasvakantie. David en Abraham gaan terug naar school. Ik ben daar bijzonder opgetogen over. We moeten allemaal een beetje helpen om de onwetendheid te bestrijden en daar speelt de school voor die kinderen vandaag in dat land een...

Het land van Aalst

Het land van Aalst

Langs de Dender Wat fietsen met je doet: een worden met de natuur, een lijn trekken in het landschap. Vandaag weer op de fiets gezeten, voor de eerste keer na de winter moet ik ruiterlijk toegeven want ik ben niet zo een weerheld en ik houd niet van koude neerslag...

Wereldhaven

Wereldhaven

Geneviève is in Antwerpen geweest en nam deze foto van het havengebouw van de hand van Zaha Hadid, de legendarische architecte uit Irak.  

Koepel

Koepel

  Cappelle Medicee, Firenze, april 2018 Koepel van de doopkapel Battisterio van de Duomo, Firenze  

Once you’re inside, you’re in

Once you’re inside, you’re in

Once you’re inside, you’re in Geboorterecht We zouden graag alles willen controleren, maar dat lukt niet altijd zo goed. Laten we het eens hebben over de onvermoeibare mensenstromen die in niet aflatende drommen de planeet meer dan ooit tevoren doortrekken. Reizigers,...

Poperinge

Poperinge

Poperinge Skindle House Mooie dag beleefd in en om Poperinge met onze gastheer en -vrouw Peter en Chantal. Het weer was grillig maar mooi, met flinke opklaringen en een fikse bui, die niet lang aanhield. Even later was het kermis in de hel, zoals we dat vroeger...

Groeten uit Afrika

Een mooie foto van onze goede vriend Tony in Gambia met de kinderen. We zijn nog steeds op zoek naar hulp voor zijn familie. We hebben al een school voor de grote jongens geregeld (niet op de foto.)

Transfer

Een paar schoenen Afrika heeft heel veel problemen, en geld uit een helikopter strooien zal geen ervan verhelpen. Armoede, onwetendheid en uitzichtloosheid heersen alom. Toch is het geen verloren continent. We zullen overal moedige mensen vinden, die proberen een...

Ideeën

Ideeën

Sculptures of David and Hercules killing Cacus. Florence. Italy Bron foto: Fionline GSM Om een of andere reden is het een beeld dat beklijft, en dat ik nooit vergeten heb. Het beeld van een lange slanke blonde vrouw die liep te telefoneren op de Piazza della Signoría...

Eerste Lijn

Eerste Lijn

Meeting Gisteren was ik in alle bescheidenheid uitgenodigd als spreker om een workshop te leiden omtrent middelengebruik en de stigmata die er aan kleven, tijdens de Brusselse Eerstelijnsmeeting, georganiseerd door het Huis voor Gezondheid. Het publiek omvatte een...

Vier jongens

Vier jongens

Op het strand Dankzij de uitvinding van meneer Zuckerberg ben ik in contact gekomen met een jongen in Afrika. Gambia, om precies te zijn. Een enclave in Senegal en in de top tien van de armste landen ter wereld. Daardoor kom ik in een gewetensdilemma terecht, waar ik...

Het druppeltje

Het druppeltje

In de oceaan Je bent een druppel die zich verliest in de oceaan, maar in iedere druppel zit ook de oceaan besloten. Deze metafoor komen we tegen bij Roemi en andere grote mystieke dichters en denkers. ‘Ziehier de druppel, hij bevat de hele oceaan,’ lijkt de dichter te...

Luister, o druppel

Luister, o druppel

Mathnawi, IV: 2619-2622, Rumi: Jewels of Remembrance, trans. Camille and Kabir Helminski, Threshold Books, 1996. Luister, O druppel, geef jezelf op zonder spijt, en win in ruil daarvoor de Oceaan. Luister, O druppel, gun jezelf deze eer, en wees beveiligd in de armen...

Genitale verminking

Genitale verminking

Vrouwen in Guinee Helemaal in het Westen van Afrika ligt een van de armoedigste staten ter wereld: nummer acht op de lijst van dertig armste landen van Global Finance Magazine, gebaseerd op gegevens van het Internationaal Monetair Fonds. Het is ook het land waar de...

Cafeetje in Terneuzen

Cafeetje in Terneuzen

Van Porgy en Bess naar Bee Het voorbije weekend waren we in Terneuzen voor een nachtje. Wellicht niet een plaats waar velen het eerst aan denken om een ontspannen moment door te brengen. Het doet denken aan een haven en aan industrie. Het valt reuze mee, moet ik...

Van spreken

Van spreken

Naar vertellen De mens is een sprekend zoogdier dat zich zodoende van alle andere dieren onderscheidt. Wanneer dat spreken na elkaar gebeurt en past in een verhaal dat een of andere interne samenhang vertoont, wordt de mens ook een vertellend wezen. Geen dier doet ons...

Narratief

Narratief

Op verhaal komen Tijdens de nascholing hadden we het over een narratieve benadering van het bijblijven, wat we als huisarts verplicht zijn te doen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de uitwisseling met collega’s. We kunnen veel van elkaar leren. Een collega vestigde...

Schokkende beelden

Schokkende beelden

Zie elders Ik heb zonet een paar schokkende beelden uit Guinée op mijn Facebook en Twitter gedeeld. Wie wil, en die een FB of TW account heeft, kan gaan kijken, maar ik ga ze niet op hier op mijn website zetten, waar ze toch langer meegaan. Aangenaam om te bekijken,...

Flaters

Geweten Het leven is een machine die dromen en vooruitzichten omzet in herinneringen. Naarmate we ouder worden komen er steeds herinneringen bij, terwijl het aantal keuzemogelijkheden gestaag afneemt. Dat is dus een ander effect van de opklimmende jaren, dat het...

Toename

Vergrijzing Je kunt niet lang leven zonder oud te worden. Dat is nu echt een wet van meden en perzen, waar niemand onderuit kan. Mijn leeftijd zal nooit minder zijn dan ze nu is. Nu ik stilaan de pensioenleeftijd nader, de tijd steeds sneller verglijdt, en de horizon...

Voorgerecht

Voorgerecht

Wij stellen voor: de pastinakenmarinade! De tweede gang en niet de minste van de rij. Vergeet de wortelangst! Zet alle schrik opzij! Tast toe. Doe u te goed en sla de keuken gade.   Weer eens wat anders dan je aardappelsalade. Het smaakt naar pastinaken met wat...

In het teken van de kreeft

In het teken van de kreeft

Oog in oog met de dood Een zinloze dood is het slot van een zinloos leven. Naar aanleiding van een rondvraag heb ik me moeten afvragen, welk boek ik college huisartsen en studenten zou willen aanraden, en na enig piekeren ben ik uitgekomen bij ‘Mars’ van Fritz Zorn...

Profile

Profile

All about myself I just aborted a profile in Academia.edu because it would have cost me money to get it online. It says something about me. So I kept it, an improved it a bit, and added the picture I would have chosen. Biography Born 1956. Dr Med. Still active in...

Iedereen bedankt

Iedereen bedankt

Dubbele ontkenning Iedereen bedankt voor de vele reacties en inhoudelijke aanvullingen. Blijkbaar is er toch hier en daar een snaar geraakt. Dat is het leuke van internetten: de respons die je krijgt, als andere mensen het eens of oneens zijn, dat maakt niet uit. We...

Zijn en worden

Zijn en worden

Een eeuwig dilemma Wat we zijn, weten we op grond van onze ervaringen in het verleden. Wat we worden, weten we nog niet. Daarvoor moeten we naar de toekomst kijken, en die is grotendeels onbekend. We kunnen hem wel deels voorspellen, maar we hebben nooit alle sleutels...

Recordscore

Recordscore

In Wordfeud 193 punten met een woord. Daar krijg je niet van terug.  

Scheurkalender

Scheurkalender

Ten Geleide van de scheurkalender Voor elke dag een sonnet van Pasquino, het hele jaar door. Pasquino geblinddoekt, het is een gepast symbool voor de scheurkalender die van te voren vastligt, en elke dag een sonnet brengt, dat soms wonderwel past en andere dagen...

Van oud naar nieuw

Van oud naar nieuw

Vooruit dan maar We zijn nu volop met de nieuwe website bezig. We hebben net nog een laatste nieuwsbrief op de oude manier verstuurd, maar het moet nu afgelopen zijn. We gaan met de nieuwe verder. Er is geen weg terug. We gaan u twee strikt gescheiden websites naast...

Bij deze dan

Bij deze dan

Met een beetje vertraging is het dan toch zo ver. We zijn weer terug in de ether met de nieuwe blog, op de nieuwe website. Het is nog maar het prille begin en we staan voor grote uitdagingen om de oude website onder .be nog te overtreffen. Ik kan nu al online een...

Terug van weggeweest

Terug van weggeweest

Florida was geweldig Ik hou niet van Amerika als macht, maar ik ben dol op Amerikanen. Hoe die met elkaar omgaan, daar kunnen wij kille Noord-Europeanen nog wat van leren. Ik heb alleen hoffelijke, open en warmhartige mensen ontmoet. Ik werd er op een gegeven moment...