Pasquino Scheurkalender 31 oktober

31 oktober 2019

Tot afscheid

Nu, na dit zware boek wil ik niet dieper graven

Al is het soms gezet op een beladen toon

De schrijver is betaald te kárig hongerloon

Bedolven onder werk en geen genadegaven

 

De bronnen die de teksten hadden moeten staven

Zijn niet altijd vermeld in hoogsteigen persoon

Hun zij mijn dank, voor mij de te verwachten hoon

Wanneer de rechters zich aan deze teksten schaven

 

Zoveel papier is schade, jammer voor de bomen

Maar op een vel of zeven komt het hier niet aan

Al had ik graag een béter tijdverdrijf bekomen

 

Ik weet niet of ik ooit Molinos heb verstaan

Het is alsof ik zijn bestaan heb kunnen dromen

En kwade nachtmerries omtrent hem heb voortaan.

Ook interessant?

Pasquino Scheurkalender 17 februari

Jesaja 58  Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van...

0 reacties

Een reactie versturen