Xenofobie

Vreemdelingenhaat Het gaat alleen maar daarover. De verhitte discussies omtrent vreemdelingen die in dit land en overal in Europa hoog oplaaien, drijven veelal op emoties en slechts zelden op nuchtere analyse. In wezen gaat het om een vermeend belangenconflict tussen...
Wederzijds respect

Wederzijds respect

Benaming Ik weet waarover ik spreek als het over moslimhaat gaat. Ik heb meer dan dertig jaar bij elkaar opgeteld het leven gedeeld met een man uit de Afrikaanse moslimwereld, eerst een Marokkaan en nu iemand uit West-Afrika. Die willen niet in beeld komen en ik zal...
Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid

Schaamte Merkwaardig genoeg verzwaarden de straffen in een Nederlands onderzoek naar de rechtszaken omtrent de homoseksuele geaardheid in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw naarmate de verlichting verder schreed. Toen de prelaten nog de plak zwaaiden was de...

Tolerantie

Schuld Op mij maakte Senegal een gunstige indruk, in de zin van tolerant, open-minded en respectvol voor zover ik kan nagaan. Het land is overwegend de islam toegedaan, maar de moslims leven er vreedzaam samen met de christenen. Nu stelde er iemand een vraag naar de...