LEIF-arts

12 februari 2019

De dood van Seneca volgens Luca Giordano (1634-1705)

F van Forum

LEIF komt van Levens Einde Informatie Forum. De website is gemakkelijk te vinden op het internet en zeer informatief. In Vlaanderen is het initiatief toonaangevend en het groepeert de belangrijkste medische en andere actoren in het veld van de beslissingen die omtrent doodgaan en sterven aan de orde van de dag zijn.
Ik ben bijzonder trots dat ik mag melden dat ik de erkenning van het leifartsschap verworven heb. Ik mag me nu leifarts noemen. Zaterdag zat ik nog in een opleidingssessie en ik moet zeggen dat het bijzonder interessant en intellectueel stimulerend is. Johan Braeckman, de eerste spreker is voltijds professor in de Wijsgerige Antropologie bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.
Deze begenadigde spreker maakte om te beginnen een onderscheid tussen moraliteit en ethiek. Bij moraliteit kun je alles begrijpen van opvattingen die we allemaal hebben over zedelijk handelen. Bijna alle mensen hebben een morele instelling, waarmee we het vermogen bedoelen, een onderscheid te maken tussen goed en kwaad (handelen.) Iedereen moet elke dag een groot aantal keuzes maken, en de meesten streven ernaar goed, want juist te kiezen;
Empathie, het zich kunnen invoelen in de ander, is de basis van de menselijke moraal. Het is vanuit darwinistisch standpunt een nuttige strategie, omdat die tot nut is van de groep, zodat de overlevingskansen, zo niet van het individu, dan toch van de horde groter zijn. De mensheid kan als ras niet gedijen als we niet voor elkaar zorgen.
Dat begint met de babys en gaat door tot we in ouderdom verschrompelen. Met de uitzondering van psychopaten, wier handicap er net in bestaat, geen empathie te kunnen voelen, en dientegengevolge niet in staat te zijn zedelijk te handelen ten opzichte van hun slachtoffers, zijn we allemaal wel behept met een of andere vorm van zorgdragen.
Als leifarts ben je betrokken bij morele keuzes omtrent het levenseinde van mensen die erom vragen, of die erom gevraagd hebben. Dat vind ik een nobele opdracht die ik zo goed mogelijk zal proberen te vervullen. De opleiding die ik heb gevolgd is bijzonder boeiend en ik kan het elke collega aanraden, eraan deel te nemen.

De dood van Seneca volgens Peter Paul Rubens (1577-1640)

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant?

Ascot

Ascot

Ascot Rondom de hippodroom: de Britse nationale Hoogtijdag met volbloed-manen in de vlecht. Het overblijfsel van...

Nisi bono

Nisi bono

Nisi bono Alsof het nodig was hem heilig te verklaren, Zo blijkt nu wijlen Belgenkoning Boudewijn, De spil van...

Hospitaal

Hospitaal

Hospitaal Naar Aalst heeft Filip met Mathilde zelf gereden: Geen blijde inkomst, maar een ziekenhuisbezoek! De een met...