Pasquino Scheurkalender 28 januari

28 januari 2020

Grofkorrelig kloostergoed

 Maak mij door Uw Genade helder weer van geest.

Ik wens geen tussenkomst en ook geen medelijen

En ook geen bedelordestoet in jutepijen

Geen menigte die gescandeerd de bijbel leest

 

Als ik hier aan uw rand zit, wens ik nog het meest

Wat wijkt en stijgt en ik laat eb en vloed betijen

Daar mag de ene golf de andere berijen

De ene na de andere die zielenpijn geneest

 

Dan komen beide uitersten in een maal samen

Daar breekt een tijd van diepe overgave aan

Al barsten vensterkaders en de tralieramen

 

In mij ontluikt een rimpelloos beginbestaan

Hier juicht de vrucht bevrijd hallelujah en amen

En stort zich in een uitgestrekte oceaan.

Ook interessant?

Pasquino Scheurkalender 17 februari

Jesaja 58  Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van...

0 reacties

Een reactie versturen