Pasquino Scheurkalender 27 november

De katten

Naar Baudelaire

 

Verliefde stellen en gestrenge zonderlingen,

In rijpe jaren houden net zo van de kracht,

Van zachte katten in hun huiselijke pracht,

Zo huiverig verknocht aan onroerende dingen.

 

Bevriend met wetenschap en zinnelijk genot,

Op zoek naar nachtstilte en gruwelschemeringen,

Als onderaards ontboden onheilszendelingen,

Maar nooit ondergeschikt. Hun trots is niet beknot.

 

Denkbeeldig tonen ze de hoge majesteit

Van grote bidsfinxen in diepe eenzaamheid

In lichte sluimer en peilloze mijmering

 

De bekkenflank bezaaid met tovergenstervonken

Goudkorrelstof en glimkwartszand en glinstering

Nog vaag in hun mystieke oogappels verzonken.

No comments

LEAVE A COMMENT