Pasquino Scheurkalender 24 januari

24 januari 2020

Op waterdrift

 Getuige van vergruizing en verbruiksverspilling:

Het water snelt voorbij in vaarten en in slootjes,

En draagt een optocht van halmstokjes en wat strootjes,

Het glinsterende vlak vol rimpeling en trilling.

                  

Een trage golfslag en een uitgestrekte rilling

Wat eendenkroos, in plooi gevouwen papierbootjes

Licht klotsend met wat trekjes en wat stootjes

Het stemt wellicht tot wat bezinning en verstilling

                  

Bij flakkerende vlaggenstok en strakke wimpel

Zo volgt het oog een zaaddoos in gedachtestroom

Naast sparrennaalden rijdend op een waterrimpel

                  

De spiegel  van de vaart weerkaatst een mijmerdroom

Vol vragen ongesteld al is het antwoord simpel.

Onpeilbaar ver de diepte van de oeverzoom.

Ook interessant?

Pasquino Scheurkalender 17 februari

Jesaja 58  Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van...

0 reacties

Een reactie versturen