Pasquino Scheurkalender 2 februari

2 februari 2020

Lichtbron

 Tien lampen die terzelfder tijd tezamen gloeien,

Lantaarns die met siersmeedwerk zijn opgetooid,

De vlam in tralieglas gevangen en gekooid:

Ze weten niet het licht maar wel de blik te boeien.

 

Verschillen ze van vorm, ze weten saam te vloeien.

De bundels stralenglans die ieder om zich strooit

Versmelten tot een licht dat zich op schepping gooit,

Dat knoppen barsten doet, verlangens op laat groeien.

 

En veel wordt één, en opent zich op vergezichten.

En één wordt veel, naarmate zich het zien ontsluit.

Op kleine beer en staartkomeet kan ik mij richten.

 

Naar herder-ster in vroege ochtend kijk ik uit.

“Mijn hartenmaan ben jij, jij doet mijn ziel oplichten.”

Mijn hemellichaam is mij lichtjaren vooruit.

Ook interessant?

Pasquino Scheurkalender 17 februari

Jesaja 58  Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van...

0 reacties

Een reactie versturen