Pasquino Scheurkalender 14 december

15 december 2019

Paus Prijst

Uit Rome komt goed nieuws voor ‘t land van duizend bieren

De Belgische gezant aan ’t Hof van ‘t Vaticaan

Stond bij de Paus geen al te mal figuur te slaan

Ja, zijne heiligheid, vol lof en goedertieren,

 

Ziet in ons land de deugd volgaarne zegevieren.

De Belgische politici moedigt hij aan,

En hoopt dat ze voor de morele waarden staan,

En niet alleen maar nog een ambtstermijn versieren.

 

“Een goede raad nog, schenk veel aandacht aan gezinnen,

En voer een goede politiek voor onze jeugd,

Om het vertrouwen van het volk terug te winnen,

 

Tot zegepraal van de teloor gegane deugd.”

Helaas, incestueus geweld komt vaak van binnen!

Niet elk gezin is vol van vrolijkheid en vreugd.

Ook interessant?

0 reacties

Een reactie versturen