Pasquino Scheurkalender 12 december

13 december 2019

Canonisatie

Sint-Pietersplein: de Paus, met Pauselijke zegen

Heeft gelukzalig vijf gestorvenen verklaard,

Tot voorbeeld voor ons allen op de klote aard’,

En in de rij staat ook de schim van Pius Negen.

 

Een zotte paus! Hij had moderne wereld tegen.

Onfeilbaarheid werd hem van God geopenbaard;

Op onbevlekt ontvangen netvlies blindgestaard,

En kruiste met de wetenschap de kerkelijke degen.

 

Verklaard is Pio Nono voortaan gelukzalig,

Auteur van Syllabus van Menselijke Dwaling,

De Roomse macht altijd indachtig, en inhalig

 

Kerkvader van onfeilbare censuurbepaling.

Met een imago als van Nero zo pokdalig,

En voorbereider van de herderlijke faling.

Ook interessant?

Pasquino Scheurkalender 17 februari

Jesaja 58  Zal dat niet het vasten zijn dat Ik verkies: Misdadige kluisters en ketenen slaken, De knellende banden van...

0 reacties

Een reactie versturen