Pasquino Scheurkalender 12 februari

12 februari 2020

Uitgewist

 Vanavond wil het wonder zich niet meer voltrekken.

Hoezeer ik ook probeer, Pasquino is kapot.

Is hij de zotskap beu, de achterklap en spot?

En klaar om te verdwijnen achter Heras-hekken?

 

Om daar een leeg bestaan nog pijnlijk op te rekken?

Monddood, de lippen toegenaaid en achter slot.

De haas van de onthaasting blijft er buiten schot,

Je doet de afwas, telt de borden en bestekken.

 

Denkt om het uur des doods en aan euthanasie.

De dagorde vermeldt steeds weer als laatste punt

Een angstidee ontsnapt aan wilde fantasie:

 

Een kwade geest heeft het op onze taal gemunt

‘k Ben sprakeloos; verstomd, puur van de afasie!

Wie is het die daar onze uitdrukking misgunt?

Ook interessant?

De nacht van het verstand

De nacht van het verstand

De nacht van het verstand Apostelen die morren en die mompelen. De nacht van Jezus in de boomgaard van Olijven: Een...

0 reacties

Een reactie versturen