Ontslaving: voordelen

Ontslaving: voordelen

Die voordelen moeten er wel zijn, anders zou je er niet mee doorgaan. Dus moet jij je toch eens de vraag stellen wat je daar nu eigenlijk in vindt en dan moet je eerlijk en concreet zijn. Het kan om voordelen gaan van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld: minder angsten,...

Ontslaving: opvang

Ontslaving: opvang

Als huisarts beginnen we doorgaans met een debriefing. Dat betekent dat je aandachtig luistert naar het verhaal van de hulpvrager om het probleem dat zich zelden tot verslaving beperkt, uitgebreid in kaart te brengen. Wat zijn de voordelen en de nadelen van het...

Ontslaving: decompensatie

Ontslaving: decompensatie

Iedereen experimenteert vroeg of laat wel eens met middelen. Vaak blijft het daar ook bij. Sommigen vinden dat leuk, anderen niet. Slechts een klein aantal wordt verslaafd. Hoe komt dat? Wel, daar speelt een aantal factoren in mee die we zullen benoemen. Het heeft...

Ontslaving: sleutel

Ontslaving: sleutel

Velen zouden graag meer controle over willen over de inwendige orde. Sommige mensen hebben van zichzelf een chaotische of onstuimige inwendige gevoelswereld. Ik denk dan met name aan hulpvragers die een psychiatrische diagnose torsen. Die zijn in onze darwinistische...

Ontslaving: verwarring

Ontslaving: verwarring

In de jaren zestig en zeventig had je nog het idee dat er vooruitzichten waren en dat het steeds beter ging worden. In dat vooruitgangsgevoel is een knik gekomen in de late jaren zeventig en vooral de jaren tachtig. De petroleumcrises, de onheilsprofetieƫn van de Club...

Ontslaving: samenleving

Ontslaving: samenleving

Naarmate mensen minder toegang hebben tot macht en controle, voelen ze zich vaak slechter. Onze eigen macht is beperkt door de macht die anderen over ons uitoefenen. Macht en inkomen zijn in onze maatschappij zeer ongelijk verdeeld. Weinigen hebben heel veel en velen...

Ontslaving: controle

Ontslaving: controle

Ik denk dat elk individu graag controle uitoefent over zijn omgeving en over zichzelf, om waar het mogelijk is deze controle nog te vergroten. Het zit in elk van ons. Dat je vrij kunt gaan en staan waar je wilt en je dagelijkse bezigheden kunt uitoefenen, is zo...

Ontslaving: toediening

Ontslaving: toediening

Middelengebruikers zijn vindingrijk in het zoeken naar manieren om het gewenste middel in de bloedsomloop te brengen. Roken is bijvoorbeeld een manier die de gebruiker in staat stelt op zeer korte tijd hoge bloedgehaltes van het werkzame middel te bewerkstelligen....

Ontslaving: showbusiness

Ontslaving: showbusiness

Alles wordt vroeg of laat in vraag gesteld. Onze moderne consumptiecultuur biedt toegang tot allerlei genoegens, als je maar betaalt. Drugs vind je overal en zeker in de showbusiness. Op de eerste plaats in de muziek natuurlijk, waarbij bepaalde muziekstijlen een...

Ontslaving: ontstaan

Ontslaving: ontstaan

Hoe ontstaat middelengebruik? Het antwoord op die vraag is misschien nuttig om te weten hoe we de verspreiding van schadelijk gebruik kunnen voorkomen. Dat laatste is minder gemakkelijk dan het lijkt, zeker als je weet dat middelengebruik in veel gevallen van de...