Ontslaving

Ontslaving: residentiële alcohol- en drughulpverlening

Ontslaving: residentiële alcohol- en drughulpverlening

Crisisopvang op Eenheid Psychiatrie Spoed Interventie (EPSI) Deze crisiseenheden zijn onder meer gericht op personen met middelengerelateerde stoornissen en bieden kortdurende opvang in crisissituaties en verwijzen door naar de aangepaste hulpverlening. Psychiatrische...

Ontslaving: ambulante alcohol- en drughulpverlening

Ontslaving: ambulante alcohol- en drughulpverlening

Een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) hebben een specifiek verslavingsaanbod. Onderling zijn er grote verschillen op het vlak van begeleiding en behandeling. Voor meer informatie verwijzen we je door naar het centrum in jouw regio. Zie ook:...

Ontslaving: professionele hulpverlening

Ontslaving: professionele hulpverlening

De eerstelijnszorg is de eerste, niet-gespecialiseerde stap in de georganiseerde hulpverlening. Op de eerste lijn bevinden zich onder meer huisartsen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), JongerenAdviesCentra (JAC), Diensten voor Thuisverpleging en de Openbare...

Ontslaving: hulpverlening: mantelzorg

Ontslaving: hulpverlening: mantelzorg

Daarnaast kan de directe omgeving een belangrijke ondersteuning zijn tijdens het hulpverleningstraject. Een goed gesprek met iemand die luistert en niet oordeelt, kan wonderen doen. Heb je niemand in je directe omgeving die je kan helpen, dan biedt professionele...

Ontslaving: hulpverlening: zelfzorg

Ontslaving: hulpverlening: zelfzorg

Wie nood heeft aan meer gespecialiseerde hulpverlening voor zijn of haar middelengebruik, kan in België terecht op verschillende niveaus. We zetten de komende week enkele mogelijkheden op een rijtje. Zelfzorg In eerste instantie kan je zelf aan de slag met je...

Ontslaving: legalisering

Ontslaving: legalisering

Stilaan wordt cannabis voor recreatief gebruik in steeds meer landen zoals Canada, Uruguay en in een aantal staten van de VS gelegaliseerd. Het is voorlopig nog koffiedik kijken welke kant het in België zal uitgaan. Nochtans levert de cannabishandel veel taksen op. De...

Ontslaving: het cannabisbeleid in België en Nederland

Ontslaving: het cannabisbeleid in België en Nederland

Inzake cannabisbeleid, is er een groot verschil tussen België en Nederland. In 1976 heeft Nederland het gedoogbeleid ingevoerd. Zo wordt onder meer bezit van kleine gebruikershoeveelheden (5 gram cannabis of 5 planten voor eigen gebruik) gedoogd (toegelaten). Ook de...

Ontslaving: het gevaar voor psychosen of psychotische opstoten

Ontslaving: het gevaar voor psychosen of psychotische opstoten

Er is in de literatuur al tientallen jaren een woordentwist aan de gang over de vraag of cannabis nu wel of niet een oorzakelijke rol speelt in het ontstaan van psychose. Er zijn veel studies te vinden die dat verband wel leggen, zeker in de States. In 2017 waren naar...

Ontslaving: risico’s voor de gebruiker

Ontslaving: risico’s voor de gebruiker

Het gebruik van cannabis heeft een aantal lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen. Op lichamelijk vlak hangt het grootste risico samen met het inhaleren van de rook. Net zoals bij het roken van tabak ontstaat er teer en koolstofmonoxide bij verbranding. Doordat...