Ontslaving: geschiedenis

Doorzoek de site

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

9 juni 2021

De geschiedenis van cannabis gaat terug tot ver voor onze jaartelling. Sommige archeologen schatten dat de plant al rond 8.000 voor Christus werd verbouwd in Azië. Van daaruit verspreidde de plant zich naar Afrika en het Midden-Oosten, om rond 500 voor Christus aan te komen in Europa. Zo verwees de Griekse geschiedschrijver Herodotus al in zijn geschriften naar de centrale Euraziatische Scythen die de plant niet alleen gebruikten om kleding te maken, maar ook om stoombaden te nemen.

In tegenstelling tot de Grieken en de Romeinen, werd cannabis in het Midden-Oosten op grote schaal verbouwd en gebruikt. De Arabieren gebruikten de plant voor het maken van kleding, zeil en touwen en als middel om te ontspannen. Toch was er ook verzet tegen de verspreiding van het middel. Zo gaf de Arabische Emir Soudom Sheikhouni in 1378 opdracht om alle cannabisplanten in zijn rijk te laten vernietigen en verbood hij de consumptie ervan. Bij iedereen die toch betrapt werd, werden alle tanden uitgetrokken.

Vanaf de late middeleeuwen werden cannabisplantages ook in Europa steeds gewoner. In veel landen werd de teelt ervan zelfs gestimuleerd, omdat de vezelrijke plant uitermate geschikt was voor de productie van touw, papier en kleding. Intussen werd de plant ook regelmatig gebruikt als geestverruimend middel. Zo zou de 19de-eeuwse Franse dichter Charles Baudelaire zijn beste werken geschreven hebben onder de invloed van marihuana. De lijfarts van Koningin Victoria zag cannabis dan weer als een geneesmiddel voor hoest, hoofdpijn, astma en menstruatiepijnen.

De cannabisconsumptie zoals we die nu kennen, is pas op gang gekomen in de 20e eeuw. En dan vooral via de Amerikaanse muzikanten en de jazzscene. In België was de vroegste gebruiker een jazzmuzikant uit de jaren ‘50 die het ‘congogras’- de benaming voor marihuana die toen vooral uit Congo kwam – leerde kennen door zijn Amerikaanse collega’s.

In de jaren zestig werd cannabis populair in onze contreien en vooral onder de hippies waren veel blowers. In 1972 werd de eerste coffeeshop geopend in Nederland. In de jaren ’90 groeide het verzet tegen de coffeeshops, omdat er te veel waren en omdat ze overlast veroorzaakten. Sindsdien is het aantal coffeeshops in Nederland dan ook gestadig gedaald. Zo waren er in 2019 nog ‘slechts’ 570.

Intussen is ook de wetgeving verschillende keren ingrijpend veranderd. Het zou ons echter te ver leiden in dit boek om hier uitgebreid op in te gaan.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant?

Maalkolk

Maalkolk

Maalkolk Gezeten aan de rand van razende gedachten, Met uitkijk op de baren van een wilde stroom. Het denken kolkt en...

Ongestelde vragen

Ongestelde vragen

Ongestelde vragen Wat is dat toch voor een afgrijselijk schroeien? Wat is dat toch voor een verterende gloed, Die daar...

Inlegsonnetje

Inlegsonnetje

Inlegsonnetje Los uit de pols een nummer, maar krijg geen gehoor. In mij is iets, dat alsmaar door wil blijven bellen....