Ontslaving: angstcyclus

Doorzoek de site

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

7 januari 2021

Dat effect werkt verslaving sterk in de hand. Angst is een van de grote drijfveren van gebruik. Dat heeft altijd bestaan, al zie je in onze moderne samenleving een veel diverser patroon ontstaan dan in de traditionele samenleving die ik als kind nog gekend heb. Het kan dus wel nieuwe vormen aannemen, maar in wezen is het toch van alle tijden dat mensen op zoek gaan naar manieren om hun angst te beheersen.

Nu is angst een noodzakelijke emotie die ons behoedt voor allerlei gevaren, maar zij moet beheersbaar blijven, en dat lukt niet altijd. Angstcrisissen, paniekaanvallen en andere uitbarstingen leiden tot controleverlies, dat op zichzelf de angst nog aanzwengelt, omdat het eigen lichaam niet meer gehoorzaamt.

Dan komt je dus vroeg of laat in aanraking met een middel dat radicaal komaf schijnt te maken met die angsten die je ziel teisteren en je bent begeesterd en opgelucht, zodat je het opnieuw gaat gebruiken. Zolang dat af en toe gebeurt en niet in combinatie met meerdere middelen, is er weinig aan de hand. Occasioneel gebruik kan wel helpen om heel af en toe in een noodsituatie te ontspannen en de riem er af te leggen.

Zo gauw het echter komt tot dagelijks gebruik, kom je in een andere situatie, waarin het erop lijkt dat het middel het stilaan overneemt. Je gedrag en je gevoelswereld ervaren er de weerslag van en spoedig dreigt alles in het teken van de gebruikscyclus te staan, als je niet oplet.

De angstcyclus kan zich ook vertalen in een schuldcyclus. Veel gebruikers voelen zich in zekere mate schuldig over hun gebruik. Ze ervaren gevoelens van falen en mislukking en verwijten zich dingen uit het verleden, over wat ze hadden moeten doen en laten op welbepaalde momenten. Wanneer de volgende dosis intreedt, zijn ze even van die schuldgevoelens verlost.

Het angst-, schaamte- of schuldgevoel en de hunkering gaan hand in hand. Het ontlaadt zich in hernieuwd gebruik, om de zoveel uur. Dan treedt een vorm van verlossing op die de spanning even wegneemt. Als dat zo is, dan is het van belang dat te onderkennen, want als je de schuldgevoelens kunt verminderen, zal ook het gebruik afnemen.

Misschien bestaan er andere manieren om met je onlustgevoelens om te gaan of wrijvingspunten weg te nemen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.