Essays

Waan en waarheid

Waan en waarheid

Wat is waan en wat is waar? Dat is de vraag De vraag naar het verschil tussen de waarheid en de waan is zo oud als de straat. Hoe kunnen we ooit zeker zijn dat we niet in een waanwereld leven? Het kenmerk van de waan is juist dat zij ons in het ootje neemt zonder dat...

Aanraking

Aanraking

Psalmen 32   O Poolster en merkboei, en hemelse baken Barmhartige Heer die mijn kluisters zal slaken Me helen van zonde en ontsteltenis Gij bron van verzoening en vergiffenis Het wassende water zal mij niet aanraken   Vermolmd mijn gebeente met knoken die...

Avontuur

Avontuur

Van vreemde lotgevallen en gebeurtenissen, Verhaalstof bij het knapperige avondvuur, Dat uitdooft bij het krieken van het ochtenduur. Een struikelpad bezaaid met ruige hindernissen,   En tal van onvoorstelbare belevenissen. Zie de geboorte van de mondliteratuur,...

Harmonie

Harmonie

Heelalharmonie Rondeau De kosmos spiegelt de muziek der sferen, Zoals de Griekse wijsgeren beweren. Ze zien in planetaire harmonie De weergaloze scheppingssymfonie, Waarin patronen muzikaal weerkeren. Wie heeft dat wonder kunnen componeren? Dat wij nog elke dag...

Moeder de vrouw

Moeder de vrouw

Bijbel Jeremia 7:18 en 44:19 Wij vrouwen staan klaar om haar offers te brengen. We bakken beeldkoeken voor de koningin Des hemels. Daar gaat wel heel veel honing in. In veerlicht gewaad met losse haarstrengen. Gaan wij voor haar altaar de geuroffers plengen, Zo komt...

De angst voor de ander

De angst voor de ander

Commotie Verfransing Op Facebook is enige commotie ontstaan, omdat een schooldirectrice in Denderleeuw een Franstalige brief naar de ouders van haar leerlingen heeft geschreven om hen te waarschuwen dat er door de onderwijsstaking geen opvang zou zijn. Meteen rijzen...