Carnaval in Aalst: meningsverschil

Carnaval in Aalst: meningsverschil

Ik ben ten zeerste bekommerd om de onderdrukking van de Palestijnen en ik kan van mening verschillen over Israël, maar Joden zijn mensen zoals iedereen. Om maar te zeggen dat dit geen persoonlijk issue is voor mij. Ze hebben alleen een extra laag van bescherming, die...
Carnaval in Aalst: internationaal

Carnaval in Aalst: internationaal

In Canada, Frankrijk, Hongarije, Israël, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Zuid-Afrika en Zwitserland is Holocaustontkenning expliciet strafbaar. Ook in Duitsland en Oostenrijk wordt het misdrijf vervolgd, zij het niet onder een wet die dat met...
Carnaval in Aalst: antisemitisch carnaval

Carnaval in Aalst: antisemitisch carnaval

Verbaasd, verbluft en verbijsterd ben ik door de manier waarop Aalst omgaat met kwetsende karikaturen waarin Joden op de korrel worden genomen op een manier die rechtstreeks visueel aan hun ontmenselijking herinnert, die aan de Holocaust vooraf is gegaan. Al ben ik er...
Kinderbijslag

Kinderbijslag

Het groeipakket moet je nu zeggen, sinds 1 januari, tegen wat vroeger de kinderbijslag was. Ik heb heel veel bezwaren zien passeren tegen de laakbare uitspraak van onze kersverse maar alreeds beschadigde minister-president Jan Jambon. Hij beweerde namelijk weet te...
Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Weemoed

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Weemoed

Als je denkt aan het belang van rolmodellen en stereotypen voor de samenhang van onze samenleving zit het met die sinterklaasvertoning grondig fout. Het is evenwel een terminologie die boven het hoofd van veel internettrollen gaat, net als de gewenste scheiding tussen...
Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

De gulle bisschop en de vrolijke Zwarte Piet verbergen een lugubere historische waarheid. Dat kan hen niet schelen, omdat ze puur op leugen berusten. Hier wordt een theater opgevoerd waarbij de kleinsten wordt wijsgemaakt dat dit allemaal echt is. Daardoor zinkt het...