Pasquino Scheurkalender 25 november

Op vossenjacht De tijd is nu gekomen om een jachtkreet aan te heffen. Daar staat de jagerstoet te blinken en gereed, Een amazone die kordaat naar voren treedt, In het ter plaatse trappelende ochtendtreffen.   De ruiters in een rode pandjesjas gekleed, Terwijl de...

Pasquino Scheurkalender 24 november

Amerikaanse God De stilte voor de storm van rijken tegen armen. Hoe vond u laatste staaltje van de barbarij? En dan de niet aflatende rabarberbrij, Van media en pers, en valse bomalarmen.   Terwijl raketmotoren het klimaat opwarmen. Voorlopig is de aanval...

Pasquino Scheurkalender 23 november

Rwanda We zullen nu eerbiedig grond van rouw betreden: Gebeente, onbegraven, niet ter aard besteld, Maar afgekloven, door de mieren afgepeld En alle vlees van de skeletten afgesneden.   Een genocide in een niet zo ver verleden Een uitbarsting van zinloos ziedend...

Pasquino Scheurkalender 22 november

Toen waren er nog negen Een praatbarak bekend om eindeloos gekeuvel, Maar niet met wat er nu op de agenda staat In de commissie van de Belgische senaat Het Roeandees tienvoudige para-gesneuvel!   Uit duizend was fataal die dag die ene heuvel, Voor tien van onze...

Pasquino Scheurkalender 21 november

Het nabije oosten In ‘t Heilig Land is burgeroorlog uitgebroken: Een broederstrijd om iedere vierkante el Zo heeft in Palestina en in Israël De gewijde geschiedenis zich fel gewroken   De oorlog is in al zijn woedevuur ontstoken! Dan krijg je kinderen getroffen...