Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Paternalisme

De gulle bisschop en de vrolijke Zwarte Piet verbergen een lugubere historische waarheid. Dat kan hen niet schelen, omdat ze puur op leugen berusten. Hier wordt een theater opgevoerd waarbij de kleinsten wordt wijsgemaakt dat dit allemaal echt is. Daardoor zinkt het...

Pasquino Scheurkalender 2 december

Dichte neerslag Zes natte voeten om een droge grap verlegen, Doordrenkt van hemelwater, schuilend buiten spel. In het publiek wordt hier en daar een mens onwel, Krijg ook nog een stelletje Liechtensteiners tegen.   Hoe graag kruiste hun dolkjes niet mijn felle degen!...

Pasquino Scheurkalender 1 december

Weersomslag Depressie soeverein van hier tot de Azoren, Een zeegebied met hoge barometerdruk. Daardoor kan onze weersellende niet meer stuk. Op de verkeerde breedtegraad zijn wij geboren,   Met elke dag een later wordend ochtendgloren. De avond valt steeds vroeger tot...
Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Beeldvorming

Weg met Sinterklaas en Zwarte Piet: Beeldvorming

In 1542 kwam het Concilie van Trente bijeen dat maatgevend bleek in het herstel van de vermolmde en verrotte katholieke kerk van die dagen. Daar is toen besloten om een triomfantelijk beeld op te hangen van de zegevierende kerk, met veel uiterlijk vertoon,...

Pasquino Scheurkalender 30 november

Ciel mon mari Ik dacht dat ik warempel in mijn broodje stikte. Gerookte zalm bereid met kaas van schapenmelk, Als dronk ik dollekervel uit bittere kelk, Waarin ik ei zo na, mij nagenoeg verslikte.   En in de zure brij mij meer en meer verstrikte, Want ik zag...