Pasquino Scheurkalender 16 december

Eindbestemming Het is hem aan te zien. Hij zal het niet lang rekken. Al weken is hij moe op weg terug naar huis, Steeds krommer buigend onder het gebukte kruis, Stokoude sok op tocht naar herinnerde plekken.   Het sfeerbeeld mag tot diepe weemoed strekken. Geen...
Pasquino Scheurkalender 15 december

Pasquino Scheurkalender 15 december

Herrie om een kerstboom De Paus heeft Haider in het Vaticaan ontvangen, De Oostenrijkse kerstboom op het plein gestald, Door oproer-grenadieri rijen-dik omwald. Wie kan naar meer publiciteit nu nog verlangen?   Daar stapt hij met verdachte blos op beide wangen,...

Pasquino Scheurkalender 14 december

Paus Prijst Uit Rome komt goed nieuws voor ‘t land van duizend bieren De Belgische gezant aan ’t Hof van ‘t Vaticaan Stond bij de Paus geen al te mal figuur te slaan Ja, zijne heiligheid, vol lof en goedertieren,   Ziet in ons land de deugd volgaarne zegevieren. De...

Pasquino Scheurkalender 13 december

Communicatiepaus Wat hij eerst zegde, leek een rochelend gezucht;. Toen kwam zijn stem vlijmscherp op pauselijke grieven. Hij protesteerde dat de nichten naar believen, Het jubeljaar en de Romeinse pure lucht,   Bederven met parfums en daverend gerucht, En zowat...

Pasquino Scheurkalender 12 december

Canonisatie Sint-Pietersplein: de Paus, met Pauselijke zegen Heeft gelukzalig vijf gestorvenen verklaard, Tot voorbeeld voor ons allen op de klote aard’, En in de rij staat ook de schim van Pius Negen.   Een zotte paus! Hij had moderne wereld tegen. Onfeilbaarheid...