Anders

En toch hetzelfde Iedere groep of gemeenschap is anders in zijn of haar eigenaardigheden, maar iedereen wil uiteindelijk hetzelfde: een bestaan opbouwen. Het lijkt moeilijker dan het is. Je moet wel. In de praktijk moeten we allemaal op onze eigen manier aan de slag....
(on)Verdraagzaamheid

(on)Verdraagzaamheid

De wortels van het misprijzen Ik ben absoluut geen voorstander van censuur. Het is niet de taak van de overheid om voorafgaandelijk tegen haat op te treden, maar als er uitingen zijn van racisme, moet het wel mogelijk zijn daar klacht tegen in te dienen, zodat het...
Censuur?

Censuur?

Stereotiepen Wat hebben Blackface, een Karnavalpraalwagen in Aalst en Mohammed-cartoons met elkaar gemeen? Dat een gemeenschap of groep het morele recht heeft protest aan te tekenen tegen de manier waarop ze in het openbaar afgebeeld wordt wanneer dat als kwetsend en...
De angst voor de ander

De angst voor de ander

Commotie Verfransing Op Facebook is enige commotie ontstaan, omdat een schooldirectrice in Denderleeuw een Franstalige brief naar de ouders van haar leerlingen heeft geschreven om hen te waarschuwen dat er door de onderwijsstaking geen opvang zou zijn. Meteen rijzen...
Wegwijs

Wegwijs

Randgebeuren Moeten we nu echt verkrampen iedere keer als iemand in onze contreien de taal van Molière gebruikt om zich uit te drukken? Moeten we zuur krijgen en brieven op poten schrijven als een moe geplaagde basisschooldirectrice een Franse mededeling rondstuurt?...