Pasquino Scheurkalender 31 oktober

Tot afscheid Nu, na dit zware boek wil ik niet dieper graven Al is het soms gezet op een beladen toon De schrijver is betaald te kárig hongerloon Bedolven onder werk en geen genadegaven   De bronnen die de teksten hadden moeten staven Zijn niet altijd vermeld in...

Pasquino Scheurkalender 30 oktober

Verstikt Wie spreekt, wacht de galei, wie schrijft, wordt opgeknoopt. Ofwel verbrand. Wie ketterijen toebehoort, Meedogenloos door hoge Rechters opgespoord, En zonder kans op t’rugkeer uit Gods volk gestroopt.   Wie te veel nádenkt, ziet zijn levenswerk gesloopt. Al...

Pasquino Scheurkalender 29 oktober

Eindoordeel Voor ‘t oog van hogelijk verbaasde kardinalen Ontrolde zich een spel waarin zij zich verhapten, Waarvan zij zelfs de eerste letter nog niet snapten. Ik hoorde hen onthutst een diepe adem halen.   Het oordeel moest geveld. Opzij met alle dralen, Want...

Pasquino Scheurkalender 28 oktober

De stem uit de kerker Molinos en Petrucci, elk in eigen cel! “Waar ben je?” zucht de een? maar niemand kan hem horen, Daar dikke muren om hem heen zijn stem versmoren; “Waar ben je?” vraagt hij naar zijn verre metgezel.   Zo bidt en pleit in ijlkoorts vruchteloos...

Pasquino Scheurkalender 27 oktober

Open boek Is niet de schepping zelf een boek waarvan de bladen Aaneen zich rijgen tot een brok geschiedenis De tragische roman van wat de mensheid is Van slijk tot spraakzaam dier en voedsel voor de maden   Daarom heeft God een drietal boeken aangeraden Een kostbaar...