Migratie

Migratie

Zonder einde Er was migratie, er is migratie en er zal altijd migratie zijn. We kunnen niet de wereldbevolking, elk in zijn eigen dorp, ter plaatse vastspijkeren. Mensen verplaatsen zich de hele tijd. Wij eisen voor onszelf ook een onbeperkte bewegingsvrijheid op,...
Kerstgroeten

Kerstgroeten

Vrede op aarde Wat mij betreft, is het een zeer vredige en vreedzame kerst geworden, in intieme kring, omringd door mijn meest rechtstreekse naasten. Het stemt tot een diepe tevredenheid. Hoe erg het ook moge klinken, ik ben een tevreden man, oud genoeg om verbaasd...
Beste Jo

Beste Jo

Tot afscheid. Nu jij de eeuwige rust hebt gevonden, buiten schot van alle aardse beslommeringen, mag ik hopen dat je mag genezen van het vele onrecht dat jou van in je prille jeugd is aangedaan. Jij hebt daar nooit veel van verteld, maar ik weet dat jij al vroeg door...
In memoriam Jo Lissens 1956-2018

In memoriam Jo Lissens 1956-2018

Een eretribuut Van al degenen hier bijeen ben ik, samen met Hedwig, wellicht degene die jou het langste gekend heeft. Ik was al zestien, maar jij nog niet, toen we elkaar de eerste keer zagen, want jij verjaarde pas in november, toen de school weer openging begin...
Voorzichtig

Voorzichtig

Kieskoorts We leven in een periode van voorzichtige zaken, met een minderheidsregering, die over alles met het parlement moet onderhandelen, na een schandelijke vertoning de afgelopen weken, waarbij de regering Michel niet viel maar verbrokkelde, over een tekst die...